עמוד הבית > שלישי אקדמי > רב תחומי > בעלי חיים במקרא ובימינו (כיתות ז',ט')

שלישי אקדמי - בעלי חיים במקרא ובימינוהקורס עוסק ביחסי האיזון בטבע בין האדם לבעלי החיים.

כבר בסיפור הבריאה היה מדרג מעמדי, שבו מקבל האדם עליונות על בעלי החיים (ולאחר המבול אף היתר לאכול מן החי). עם זאת, בחוק המקראי נמצא התייחסות לזכויות שיש להעניק לבעלי חיים ולחמלה כלפיהם.

סיפורי המקרא גדושים בדימויים, במשלים ובתיאורים שבהם מופיעים בעלי חיים כחלק מחיי היומיום לצד בני האדם, ובאמצעותם מועברים מסרים רבים.

בנבואת "אחרית הימים" המייחלת לשלום עולמי בין בני האדם לבעלי החיים , נדון גם בשלום בין טורפים לנטרפים
"וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ…" (ישעיהו י"א 6).

בקורס נעסוק ברלוונטיות של הנושא כיום: הצמחונות והטבעונות מטעמים אידיאולוגיים ומצפוניים. נכיר אגודות שונות העוסקות בשמירה על זכויות בעלי החיים.

נחקור את השימוש בבעלי החיים לצורך קידום מדע הרפואה, התרבות התזונה ועוד.

נלמד על בעלי חיים שונים כסמלים בתרבויות שונות, בעמים, בכתות ובשבטים.

הלימוד ילווה בסרטונים שונים מתחום הטבע, האנתרופולוגיה, הפסיכולוגיה, האומנות ועוד.

במהלך הקורס, נזמין מרצה אורח, נצא לסיור ונערוך סדנא.