עמוד הבית > שלישי אקדמי > רב תחומי > הגירה (כיתה ט')

שלישי אקדמי - הגירהההגירה היא תהליך שהשפיע רבות על עיצוב פריסת האוכלוסייה בעולם. חברות רבות בעולם הושפעו במהלך ההיסטוריה ועד ימינו מתהליכי הגירה שונים. החברה הישראלית היא חברת מהגרים. החל מראשית המדינה נקלטו אליה מאות אלפי עולים ששובצו בפסיפס החברתי המרכיב את החברה הישראלית. לתהליך הגירה יש שני צדדים :הצד הנקלט (המהגר) והצד הקולט (החברה שבה המהגר נקלט), וכל אחד מהם עובר תהליך שינוי כתוצאה מתהליכי ההגירה. מתוך הבנה זו נבחן יחד את המשמעות של תהליך ההגירה עבור הפרט ועבור החברה כולה, תוך התמקדות בתהליכים שעברו על החברה הישראלית בעקבות ההגירה אליה החל מראשית המדינה ועד ימינו. במהלך הקורס נלמד מושגים בסיסיים הקשורים לתהליך הגירה ונבחן את האופן שבו החברה הישראלית קלטה את אלפי העולים שהגיעו אליה לאורך השנים, תוך התמקדות בקבוצות שונות של עולים ממדינות שונות וממניעים שונים.

הקורס יתקיים על פי רצף כרונולוגי ויבחן את תהליכי קליטת העולים בישראל מאז שנות החמישים ועד ימינו. השאלה המנחה של הקורס תתמקד בניסיון למצוא את מודל הקליטה המתאים ביותר לאופן הקליטה של מדינת ישראל מבין ארבעה מודלים של קליטה המוצעים כיום במחקר הסוציולוגי: היטמעות ("כור היתוך"), רב-תרבותיות, בידול ושוליות.

מטלת הסיכום בקורס, שתינתן כפורטפוליו לאורכו, תהיה ביצוע ריאיון אישי עם אדם שעשה עלייה לארץ או אדם שהיה עד לתהליך קליטה בארץ וניתוח המקרה על פי אחד מהמודלים של הקליטה שהוצגו בקורס.