עמוד הבית > שלישי אקדמי > מיומנויות הצלחה > "מנהיגי המחר" (כיתות ז׳, ח', ט׳)

עיצוב מנהיגות חברתית מוסרית

 

לוגו - קורס מנהיגות

קורס זה מציע למשתתפים הצצה לעולם מנהיגות המחר ומיועד לבני נוער הנכונים והשואפים להיות אזרחים בוגרים, אחראים, מעורבים, רגישים לסביבה , אכפתיים ומעורבים במתרחש בחברה דמוקרטית.

במהלך הקורס נטפח תפיסת עולם חברתית ערכית על בסיס של הוגנות וצדק, חשיבה ביקורתית וראייה מוסרית תוך זיהוי צרכים בקהילה.  כמו כן נבנה סולם ערכים אישי, חברתי ונעצים כישורי מנהיגות בראי המחר.

נרכוש מיומנויות הנדרשות לפתרון בעיות, נבחן מה באמת חשוב ומפריע לנו, נדמיין כיצד המשתתפים רוצים לראות את הדברים אחרת ונגדיר אותם, ניישם את הפתרונות שהוצעו ונאפשר במה לשיתוף בעשייה עם אחרים ולרתימתם.

הקורס יעודד בקרב הלומדים מוטיבציה למעורבות ולאחריות חברתית, קהילתית ואזרחית פעילה, מיצוי אישי וצמיחה אישית בהקשר של עשייה חברתית.

אם אתם רואים במעורבות החברתית ערך ודרך חיים- מקומכם אתנו .

מסיימי הקורס ייווכחו לדעת שמעורבות חברתית פעילה תורמת לתחושת ערך ומשמעות ומטפחת דימוי עצמי חיובי.