עמוד הבית > שלישי אקדמי > רב תחומי > מנהיג ומנהיגות (כיתות ז',ח')

logo_leadership

נושא המנהיגות הוא נושא אוניברסאלי ,ונראה שיש לו גילויים אצל כל בעלי החיים.

בקורס  "מנהיג ומנהיגות בתקופת המקרא ובימינו" נכיר מנהיגים מהארץ ומהעולם, על פני רצף של תקופות היסטוריות החל מימי המקרא ועד ימינו.

הקורס יתמקד בעיקר בשני מנהיגים מרכזיים מתקופת המקרא: במשה ובדוד.

נדון בקטעים נבחרים מתוך הטקסט המקראי כדי לבחון את המנהיגים ברגעים חשובים ומכוננים, נציג את המגרעות ואת החולשות שלהם ונבחן את הפן האנושי שבא לידי ביטוי בעיצוב דמותם.

נביט במנהיגים מנקודות מבט שונות:

נשמע מרצה אורח שיראה לנו את הדרך שבה התקשורת בימינו מציגה מנהיגים.

נשווה בין מנהיגי העבר למנהיגים בהווה, תוך דיון בסוגיות משילות (governance) ופוליטיקה.

נתבונן בייצוגים אמנותיים של מנהיגים באמצעות ציורים, קריקטורות, פסלים ונבקר במוזיאון.

נקרא טקסטים ספרותיים העוסקים במנהיגים מקראיים ועכשוויים.

נראה קטעי סרטים שבהם ייצוגי מנהיגות שונים.

נשאל את עצמנו: האם ההיסטוריה היטיבה או הרעה עם מנהיגים אלו ואחרים?

התלמידים ייחשפו לתחומי דעת רבים, ובמהלך הקורס ייקחו חלק פעיל בעבודת חקר, בבחירת מנהיג ובלמידה מעמיקה עליו.