עמוד הבית > שלישי אקדמי > רב תחומי > קוקה קולה ודיקפריו (כיתות ז',ח',ט')

לוגו קורס ארה"בהשפעתה של התרבות האמריקנית

 

 

תהליכים כלל עולמיים הביאו להיווצרות חברה רב-תרבותית מבחינה מבנית (קיומן של קהילות-תרבות בעלות זהויות מובחנות במסגרת מדינית משותפת) ולהתפתחות הדיון אודות רב-תרבותיות אידיאולוגית.

חברה מרובת תרבויות יוצרת מפגשים בין קהילות תרבות בעלות זהויות שונות המנהלות ביניהן קשרי גומלין מורכבים ומשפיעות זו על זו. ארצות הברית היא חברה בעלת זהויות רבות ושונות. לפני למעלה ממאתיים שנה הפכה ארצות הברית למדינה בעלת זהויות ייחודיות ושונות שהושפעו מההיסטוריה שלה.

במהלך הקורס נלמד מי היו ילדי יבשת אמריקה, ניחשף לאינדיאנים ולמורשתם ונבנה אוהל טיפי.

נלמד את הסיפור האמתי על מאבק לשיוויון הזכויות בין האדם האפריקאי לשחורים, נתוודע לתום סוייר, הקלברי פין-  סיפורים של האדם הלבן והעבדים באמריקה.

נלמד איך האמריקאים גברו על בדי הג'ינס שהגיעו מצרפת לארצות הברית בדרך להיות אוהלים ואיך יהודי חכם בשם ליוויס הפך את בד האוהל לאימפריה.

בקורס נבין גם את הסיבה או את הסיבות שמושכות הרבה ישראלים לארצות הברית , וכמובן,  נענה על שאלות נוספות הנוגעות ל"ארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות."