עמוד הבית > פעילויות חברתיות > לוח פעילויות ספטמבר 2016

פעילויות ספטמבר 2016

29/08/16
יום ראשון

29/09/16
יום שני

01/09/16
יום חמישי

04/09/16
יום ראשון

05/09/16
יום שני

06/09/16
יום שלישי

08/09/16
יום חמישי

11/09/16
יום ראשון

12/09/16
יום שני

14/09/16
יום רביעי

18/09/16
יום ראשון

21/09/16
יום רביעי

29/09/16
יום חמישי

30/09/16
יום שישי