"The EARTH without ART is just EH"

 

"האמנות נועדה לרגש"–אמרה מורה לאמנות.

אפשר לרגש בדרכים שונות – בטכניקה, בנושא, בצבעוניות, בגודל ועוד. המשותף לכולם הוא הרצון לגעת, להביע בצורה חזותית את מה שלא תמיד ניתן להעביר במילים; להעביר במבט אחד תכנים רבים ומורכבים או פשוטים או חדים, תכנים שונים ומגוונים כמגוון היצירות כולן.

לכל אחד מאתנו יש שפה ייחודית משלו להביע את עצמו, את דעתו, את רגשותיו, לבטא את עולמו הפנימי ואת נגיעתו לעולם שבחוץ.

מקצוע האמנות מציע מקום מיוחד לביטוי אישי תוך שכלול הכלים המשמשים לכך. נלמד  לעבוד בטכניקות שונות, בחומרים שונים, נלמד את שפת האמנות נתבונן ביצירות אמנות תוך שימוש בשפה זו. נלמד להיות צרכני אמנות כמו גם יוצרים ושותפים לעולם האמנות.

שיעורי האמנות מורכבים משיעורים עיוניים ומעשיים. בשיעורים העיוניים לומדים מושגים וצופים ביצירות תוך שימוש במושגים אלה. את הידע והשפה הנרכשים מיישמים ביצירות תוך עיסוק בתכנים מתוך המציאות היומיומית בה אנו חיים עם התייחסות למעגלי המציאות השונים – הפרטית, המשפחתית, הסביבתית ולעיתים אף תוך התייחסות לאירועים נקודתיים הדורשים התייחסות מיוחדת.

earth_art_eh