עמוד הבית > ספרי לימוד תשע"ה > רשימת ספרים לעולים לכיתה יב'

* (בסוגריים מופיע מחירו של ספר חדש בחנות)


אנגלית

5 יח"ל

5 Point Classes
1. High Points (ECB) Textbook and Workbook by Evelyn Ezra (from last year) ₪)86.40, ש"ח 49.80)
2. The Wave by Todd Strasser (from last year)
3. Grammar Issues 1 (UPP) by Batya Elazar and Ronit Broder (from last year) ₪) 66.80)
4. 5 Point Literature Program – Option 1 (UPP) (from last year)55/60
5. Mastering Module G (ECB) ₪)39.30)
6. Dictionary – Your teacher will instruct you about the kind of dictionary you should use at the beginning of the year.

מילון – המורה ינחה אתכם בתחילת השנה באיזה מילון עליכם להשתמש .


4 יח"ל

4 Point Classes
1. It Makes Sense (ECB) Book and Workbook by Rita Carmel and Janet
Goren (from last year)
2. 4 Point Literature Program – Option 1 (UPP) (from last year) ₪)39.30)
3. Mastering Module E (ECB) ₪) 39.30)
4. New Develop Your Grammar by Ellen Zelenko (ECB) (from last year)
5. Dictionary – Your teacher will instruct you about the kind of dictionary you should use at the beginning of the year.

מילון – המורה ינחה אתכם בתחילת השנה באיזה מילון עליכם להשתמש .


3 יח"ל

3 Point Classes
1. Approaching 3 (ECB) (from last year)
2. Tests for Module B (ECB) (red booklet)
3. Tests for Module C (ECB) (blue booklet)
4. Dictionary – Your teacher will instruct you about the kind of dictionary you should use at the beginning of the year.

מילון – המורה ינחה אתכם בתחילת השנה באיזה מילון עליכם להשתמש .


תושב"ע

חוברות במהדורה פנימית (החמישייה; פנימיות וחיצוניות) יימכרו בבית הספר בתחילת שנה"ל.


צרפתית

Valery Laskow, "בגרות בקלות!3" Le bac, c'est facile!" Activités 3 (89 ₪).

ערבית

– דן שובל (יירכש בקנייה מרוכזת בתחילת השנה)
– תחביר ערבי (וייסבלט / גבעת חביבה)


ביולוגיה

הודעה תימסר בתחילת השנה


פיסיקה

חשמל ומגנטיות, יורם אשל (63 ₪) (רצוי לקנות גם ספר פתרונות – 47 ש"ח).

ספר בחינות הבגרות של מכון ויצמן 2011. (70.80 ₪)


פיסיקה חמד"ע

חשמל ומגנטיות כרכים א' ו- ב', משה פרידמן, רכס פרויקטים חינוכיים בע"מ.
קרינה וחומר , מודלים של האטום והגרעין, עדי רוזן, הוצ' מכון ויצמן
למדע.(58 ₪)
קרינה וחומר כרך ב', מודלים של האור, עדי רוזן, מכון ויצמן למדע. (70 ₪)

לקט מבחני בגרות פיסיקה, 5 יחידות לימוד , מהדורה2011 (אם לא נרכש
בכתה יא'), עדי רוזן, הוצ' מכון ויצמן למדע.(85 ₪)


מדעי המחשב

רכישה מרוכזת תתבצע בתחילת השנה
יש לשמור את הספרים משנה"ל שעברה.


מתמטיקה

3 יח"ל:
יואל גבע 803 .(89 ₪)

4 יח"ל:
בני גורן- 805 .( 95.60 ₪)

5 יח"ל:
מתמטיקה ל-5 יח"ל חלק ג-1 (70 ₪) + חלק ג-2 (70 ₪)

* בתחילת שנת הלימודים תיעשה רכישה מרוכזת של שני ספרים נוספים :
1.מבחני בגרות במתמטיקה שאלון 807 עם פתרונות מלאים של אלי מיטב
2 .הכנה לבחינות במתמטיקה לשאלון 807 של אדית כהן ומריאן רוזנפלד.

 


כימיה

1. כימיה אורגנית מתקדמת "מולקולות במסע – התחנות שבדרך", אריאלה וינר, חיה פרומר, רחל צימרוט, הוצ' האוניברסיטה העברית ירושלים, מרכז להוראת מדעים. (56 ₪)
2. "פולימרים סינטטיים" חומרים כבקשתך, הוצ' מכון ויצמן , נאור מילנר . מק"ט 3051. (65 ₪)
3. אנרגיה בקצב הכימיה, ד"ר מרים כרמי/אדית וייסלברג, הוצ' הטכניון אמל"מ ומשרד החינוך. (46.40 ₪)


פסיכולוגיה

1. בר-אל,ציפי; נוימאיר,מרים.(2009).מפגשים עם הפסיכולוגיה – מפגש ראשון: פסיכולוגיה כללית חלק א'. אבן יהודה: רכס. (80 ₪)
2. בר אל ציפי; נוימאיר מרים. (2010). מפגשים עם הפסיכולוגיה – מפגש שני: פסיכולוגיה התפתחותית. אבן יהודה: רכס.(76 ₪)
3. בר-אל,ציפי; נוימאיר,מרים.(1996).מפגשים עם הפסיכולוגיה – מפגש שלישי: פסיכולוגיה חברתית .אבן יהודה: רכס.(80 ₪)


כלכלה

הודעה תימסר בתחילת השנה


אזרחות

הודעה תימסר בתחילת השנה


ספרות

בתחילת השנה כל מורה יודיע לתלמידי כתתו על הספר לרכישה


גיאוגרפיה

אטלס כרטא פיזי, מדיני, כלכלי, חברתי או אטלס כרטא אוניברסאלי.

"אטלס ישראל החדש – האטלס הלאומי"- הוצאת המרכז למיפוי ישראל (92 ₪)