תוכנית עמיתי דילר הינה תוכנית דגל לקידום מנהיגות נוער אשר המובילה בתחום החינוך היהודי הבלתי פורמאלי.

במהלך התכנית בני הנוער וקהילותיהם עוברים מסע של חינוך לעמיות יהודית, חוויה של ערכים יהודיים ופלורליזם.
בוגרי התוכנית יהוו רשת מנהיגים פעילים ושותפים בעיצוב חברה עתידית עשירה ומחוזקת ויצירת עולם טוב יותר.

למידע נוסף:

http://www.jewishagency.org/he/karmiel-misgav-and-pittsburgh/program/21831