עמוד הבית > Galleries > יום תיאטרון ב"הבימה"

ביום ג' ה- 1/11/16, יצאה מגמת התיאטרון של חט"ב כיתות ז', ח', ט', ליום תיאטרון ב"הבימה"