עמוד הבית > Galleries > ספריית בית הספר

ספריית "תיכון חדש" משמשת כמרכז למידה והעשרה לתלמידי ומורי בית הספר.