ביום ד' ה – 8.11, שמעו תלמידי רובוטיקה הרצאה של אורנה הילינגר