התוכנית נועדה להקנות ערכי משפט בכלל ומשפט עברי בפרט, באמצעות פעילות חינוכית ואינטלקטואלית בשכבות התיכון.

הלימודים הינם ברמה אקדמית ומתקיימים באוניברסיטאות השונות ברחבי הארץ.

התוכנית מופעלת על ידי עמותת "נוער שוחר משפט עברי" (למידע נוסף נוער שוחר משפט עברי), בשיתוף עורכי דין מהפרקטיקה ואנשי משפט וחינוך מהאקדמיה וממערכת החינוך.

תוכנית הלימודים המוצעת סוללת את דרכם של התלמידים לעולם המשפט.

התוכנית מפגישה את התלמידים עם יסודות החשיבה המשפטית, עם עקרונות המשפט והחקיקה, עם דרכי הפעולה של בתי המשפט ומערכת אכיפת החוק.

בין נושאי הלימוד המרכזיים: סוגיות במשפט פלילי ובענישה, ענפי המשפט האזרחי, מושגי יסוד בדיני משפחה וזכויות וחובות האדם.

בהרצאות מושם דגש על השוואה בין המשפט הישראלי הנוהג לבין המשפט העברי.

מסלול 5 יח"ל ("חברה – חוק ומשפט") בנוי במתכונת של 2+2+1 – שני קורסים בחוק ומשפט, שכל אחד מהם הינו 2 יח"ל, ובנוסף, עבודה שנתית בהיקף של יחידת לימוד אחת.

למי מיועד?

התוכנית היא תלת-שנתית, מכיתה י' ועד כיתה י"ב, לתלמידים בעלי עניין בעולם המשפט.

מתי מתקיים?

תוכנית הלימודים מורכבת מפגישה שבועית אחה"צ, לאחר שעות הלימוד בביה"ס.
במהלך השנה מתקיימות כ-30 פגישות. בנוסף, מתקיימים ימי עיון, סדנאות, סיורים בבתי-משפט ועוד.

הקורס הבסיסי – נמשך לאורך כיתה י' עד לפברואר בכיתה י"א, בו נערכת בחינת בגרות על 2 יח"ל.
הקורס המתקדם – יימשך מאמצע כיתה י"א ועד לסוף השליש השני של כיתה י"ב.
באפריל של כיתה י"ב, נערכת בחינת בגרות נוספת על 2 יח"ל.
היחידה החמישית – הינה עבודת סיכום בהיקף של יחידה אחת (כ-22-18 עמודים).
העבודה נכתבת במחצית השנייה של כיתה י"א ובמהלך החופשה הגדולה שבין י"א לי"ב.
על התלמידים לסיימה בתחילת כיתה י"ב.

איש קשר

נריה כהן, מנהל חט"ע