לתלמידים אוהבי הספרות.

אם רצונך בהתנסות חוויתית, מעשירה ומהנה אשר תפגיש אותך עם יצירות מופת שיעוררו בך מחשבה ומעורבות רגשית ואינטלקטואלית – בוא ללמוד במגמת ספרות מורחב.
היצירות אותן תקרא, ירחיבו את אופקיך ויציבו בפניך אתגר אינטלקטואלי ורגישותך למצבים אנושיים תתחדד.

תלמידי המגמה, יבקרו בהצגות ,סרטים ותערוכות אשר ירחיבו ויעשירו את עולמך התרבותי.

מתכונת הלימודים

תכנית הלימודים משלבת לימוד יצירות ספרות קלאסיות ומודרניות מכל הז'אנרים (שירה, ספרות, דרמה).
חלקן נתונות לבחירת המורה והתלמידים, וחלקן הוטלו כחובה על ידי משרד החינוך.

חלוקת יחידות הלימוד היא כלהלן:
2 יח"ל – נלמדות במסגרת כיתת האם, במטרה לגשת לבחינת בגרות שהיא חובה על כל תלמידי ישראל (הבחינה מתקיימת במועד חורף של כיתה יב').
2 יח"ל – נלמדות במסגרת המגמה בלבד, ובהן שילוב של יצירות קלאסיות ומודרניות מן הספרות העברית והעולמית. (הבחינה בתום כיתה יב').
1 יח"ל – יחידה בית ספרית, בה יכתבו תלמידי המגמה עבודה עיונית או יצירתית (או 2 עבודות על-פי שיקולו של המורה המלמד), בעלת היקף מצומצם, על נושא ויצירות על פי בחירתם האישית.

דרישת קדם והתאמה

המקצוע מתאים לכל אוהבי הספרות, לבעלי יכולת פרשנות וחשיבה, ולבעלי יכולת הבעה בכתב ובעל פה