עמוד הבית > פרויקטים ומיזמים > (Model United Nations (MUN

מודל האו"ם הינו פרויקט בין-לאומי בו תלמידים וסטודנטים בגילאים שונים מדמים את פעולות האו"ם.

התלמידים בפרויקט לומדים את חוקי הדיון הרשמי ואת נוהלי האו"ם. כמו כן, משתתפי הפרויקט לומדים על מדינות שונות ועל נושאים הנמצאים באג'נדה הבין-לאומית, בהם ידונו במהלך הסימולציות.

התלמידים מקבלים מדינה כלשהי בעולם, אותה הם נדרשים לייצג במסגרת אחת מוועדות האו"ם, ובמהלך הסימולציה מגינים עליה ומייצגים את האינטרסים של אותה המדינה באותה הוועדה, זאת תוך שימוש בכלים הפרקטיים והתאורטיים שהם רוכשים במהלך השנה.

בית ספרנו לוקח חלק בתוכנית TIMEMUN, הנערכת בבית-הספר האמריקאי-הבין-לאומי, באבן יהודה, ובתוכנית GALMUN, הנערכת בנצרת. ייתכן שנצטרף לתוכניות נוספות לאורך השנה.

למי מיועד?

תלמידי ט'-י"ב, שרכשו את מיומנויות הדיבייט, בעלי מודעות תקשורתית ופוליטית ובעלי כושר ביטוי טוב באנגלית.

מתי מתקיים?

התחרויות מתקיימות אחת לשנה, במחצית השנייה של שנת הלימודים, ולקראתה מתקיימים מפגשי הכנה לפני ואחרי שעות הלימודים ובהתאם לצורך.

אשת קשר

אליאורה לביא, רכזת אנגלית חט״ב ואחראית פרויקט דיבייט