"אם הצילומים שלך לא מספיק טובים, אז אתה לא מספיק קרוב" –
(קאפה רוברט)

כיצד נוצרת תמונה במצלמה דיגיטלית? כיצד ניתן ליצור משמעות בתמונה? איך אפשר לדעת אם הצילום הוא טוב או לא?
בעידן שבו צילומים דיגיטליים מקיפים את חיינו מכל עבר, יש צורך משמעותי להקנות לתלמידים ידע המאפשר להם  להבדיל בין האיכויות השונות ולטפח יצירתיות.

הצילום הנו תחום רב עצמה ויש ביכולתו להצביע על נושאים חשובים במציאות חיינו.

הצילום אינו רק מקצוע בפני עצמו, אלא גם כלי אמנותי חשוב בעולם האמנות כיום. הוא מפתח את יכולת ההתבוננות העצמית והסביבתית, ויוצר הרגשה של עצמאות ושל חופש תנועה.
אחת המטרות בלימודי הצילום  היא להקנות לתלמידים הבנה במושגי היסוד של השפה הצילומית וכן לפתח בהם את יכולת החשיבה ואת היצירתיות. התמונות המוקרנות לעיני המשתתפים הופכות לבעלות ערך ייצוגי, יצירתי ומחזקות את הביטחון העצמי של התלמידים ביכולת הביטוי והיצירה.

השאיפה היא כי התלמידים יהיו מודעים לחשיבות התצלום הסופי ויבינו את היחסים בין האלמנטים הטכניים, הצורניים והתוכניים הגלומים בו.

במהלך הלימודים יושם דגש על דרכי התבוננות על המציאות תוך פיתוח המודעות לפערים בין המציאות המוכרת (או הנחווית) לבין התגלמותה בתצלום הסופי, כמו כן ינותחו עבודות התלמידים תוך יצירת שיח, שיתוף ודיון סביבן.


להלן חלק מהפעילויות שנעשו במגמה בשנים האחרונות

במסגרת שבוע ישראלי שנערך בדצמבר 2014 –

תצלום ישראלי- תצוגת תמונות תלמידי מגמת צילום

december2014_israeliweek_photo_1 december2014_israeliweek_photo_2 december2014_israeliweek_photo_3

december2014_israeliweek_photo_4