הגיע זמן שינוי! הופכים את היוצרות.

במציאות שבה נורמות מוכתבות ומעוצבות ע"י אנשי תרבות ותקשורת שמנו לנו למטרה לפרוץ את תקרות הזכוכית.
במסגרת התוכנית נבחן את החברה והתרבות בראי האומנות והתקשורת, נבחן כיצד פועלים המנגנונים ואיך אנחנו יכולים מתוך היכרותם לפעול לשינוי סביבתנו למקום שוויוני, פלורליסטי וטוב יותר לכולם.

המפגשים יכללו חלקים עיוניים ומעשיים, במסגרתם ייחשפו התלמידים ליצירות מנקודת מבט שונה דרך קליפים, פרסומות, יצירות אומנות, אופנה, סמלי תרבות, משפיעני רשת וטלוויזיה ועוד.

במקביל, ימצאו את הקול הפנימי הביקורתי שלהם ויביאו אותו לידי ביטוי ביצירות שונות, כגון, דיוקן עצמי, וידאו ארט, מיצבי אומנות (פיסול במרחב), קמפיינים פרסומיים ועוד.
לאורך המפגשים תשולבנה הרצאות אומן עם מומחים מהתחום.

למי מיועד?

לתלמידי שכבת ח'-ט׳ שרוצים להבין כיצד העולם פועל, להשמיע את קולם וללמוד דרכי ביטוי נוספות.

מתי מתקיים?

אחרי שעות הלימודים, בימים רביעי וחמישי, שעתיים כל מפגש.

נשות קשר

מעיין קורצוייל, רכזת אומנות | טל סיני, רכזת תקשורת