עמוד הבית > מודל המעורבות החברתית שלנו

מודל המעורבות החברתית שלנו

 

מודל המעורבות החברתית בתיכון חדש קשור קשר הדוק לתוכנית החברתית-ערכית של ביה"ס, והוא מושתת על חיבור לתחומי הדעת, לכישורים של התלמידים ולבחירות האישיות שלהם. כל זאת לצד עידוד בלתי פוסק ליזמוּת חברתית מצד התלמידים, מתן תשתיות, משאבים ומרחב פעולה רחב על-מנת לקדמה, וכן עיבוד התהליך וטיפוחה של חשיבה רפלקטיבית.

המודל שבנינו מגלם בתוכו את כל דרישותיה של התוכנית התלת-שנתית (י'-י"ב) "להתפתחות אישית ומעורבות חברתית" של משרד החינוך, ומטרתו לעצב בהדרגה בוגר עצמאי, אחראי, יוזם, בעל חשיבה ביקורתית, אכפתי, בעל מודעות ורגישות חברתית, הרואה במעורבות החברתית ערך ודרך חיים.

התוכנית מכוונת להעצמת הלומדים, והיא מסייעת להם בהתפתחותם האישית ובבניית זהותם החברתית והתרבותית אשר מטרתה לקדם תחושת ערך עצמי, שייכות ומחויבות לקהילה, לחברה ולמדינה. מתוך השקפה זו מציעה התוכנית לתלמידים שיבצעו 180 שעות התנסות אישית בשלוש השנים (60 שעות בכל אחת מהשנים י-י"ב),

מסלול הצטיינות בתחום המעורבות החברתית אשר בסופו מגיש התלמיד מועמדות לקבלת תעודת הצטיינות חברתית.

דרישות התוכנית בכיתה י':

60 שעות התנסות מעשית אישית, 9 שעות התנסות מעשית קבוצתית (פרויקט) וכן השתתפות בשיעורי חינוך ובימי שיא (הצגות, סדנאות, הרצאות וסמינרים) העוסקים בנושא המעורבות החברתית.

דרישות התוכנית בכיתה י"א:

30 שעות התנסות מעשית אישית, 21 שעות התנסות מעשית קבוצתית (פרויקט) וכן השתתפות בשיעורי חינוך ובימי שיא (הצגות, סדנאות, הרצאות וסמינרים) העוסקים בנושא המעורבות החברתית.

דרישות התוכנית בכיתה י"ב:

26 שעות התנסות מעשית קבוצתית (פרויקט) וכן השתתפות בשיעורי חינוך ובימי שיא (הצגות, סדנאות, הרצאות וסמינרים) העוסקים בנושא המעורבות החברתית. בכיתה י"ב אין דרישה לשעות אישיות.

מודל המעורבות החברתית בא לידי ביטוי במגוון מקצועות, למשל:

עברית –
1) הפקת פודקאסטים בנושא תחביר – תלמידים מסבירים בלשונם נושאים לשוניים ומעלים אותם לאתר ייעודי פתוח.
2) "היידפארק" בנושאים חברתיים בוערים בעיניי התלמידים – במת נואמים באירוע שיא בפני הורים

גיאוגרפיה –
פעולות למניעת זיהום כתוצאה מהצבת אסדות נפט קרוב לחופים: תלמידים למדו על הנושא ויצאו לנקודות שונות בתל אביב שבהן הציבו עמדות הסברה להעלאת מודעות לנושא וגיוס חתימות לעצומה להרחקת אסדות הנפט מחופי רחצה.

ערבית/צרפתית –
מרכז למידה לתלמידים מתקשים בשפה זרה שנייה בחטיבת הביניים.

תושב"ע –
פעילות צדקה למען נזקקים

מחשבים – קורס שימושי מחשב ומכשירים חכמים במרכז "מיטשל" לגיל הזהב

עמידה בכל דרישות התוכנית מהווה תנאי סף לקבלת תעודת בגרות.

מיכל סבו וינברגר, רכזת המעורבות החברתית של ביה"ס