תלמידים המרחיבים את מקצוע מדעי המחשב מוזמנים ללמוד 5 יח"ל נוספות בהנדסת תוכנה
ב'מכון ויצמן' ולהתנסות בכתיבה של עבודת גמר מדעית.

למי מיועד?

תלמידי י"א-י"ב המרחיבים את מקצוע מדעי המחשב. על התלמידים לפנות למכון ויצמן ולעבור
ראיון, בו יצטרכו להציג המלצה ממורה המקצוע וממנהל החטיבה.

מתי מתקיים?

שלב א' של התוכנית מתקיים בכיתה י"א וכולל מפגשים בשעות אחה"צ במכון ויצמן ברחובות,
אחת למספר שבועות.
שלב ב', מתקיים בכיתה י"ב וכולל כתיבה מונחית של עבודת הגמר.

איש קשר

נריה כהן, מנהל חט"ע