כשקוראים מאמרים או צורכים מידע באמצעי התקשורת השונים מתעוררות שאלות כגון: מהם אוזון, אפקט החממה, חיידק, DNA ,התקף לב, אלון מצוי, סרטן, אנתרקס, תורשה? מהו ווירוס הקורונה וכיצד מתמודד איתו החיסון?

מושגים אלו ועוד רבים אחרים נלמדים במסגרת שיעורי הביולוגיה כמקצוע בחירה ברמה של 5 יח"ל.

לימוד הביולוגיה מקנה ללומד ידע על עצמו ועל העולם הסובב אותו. הלימודים מאפשרים לראות את החוקיות, ההרמוניה והיופי של עולם החי והצומח הסובב אותנו.

הביולוגיה נותנת בידי הלומד כלים להסתכל על העולם ולהבין את התופעות שמסביבו. העיסוק המדעי הביולוגי כרוך בשימוש בדרך חקר, בחשיבה ביקורתית, דרכי דיווח, שימוש במכשירים ובכלים, שיטות מדידה וכתיבת עבודה מדעית.
מדע הביולוגיה משמש גם כבסיס למגוון מדעים נוספים כמו: רפואה, ביוטכנולוגיה, הנדסה גנטית, מדעי המוח, חקלאות, תזונה ואפילו ספורט.

מתכונת הלימודים

כיתה י' – נלמדים הנושאים: מבוא לביולוגיה + מערכות בגוף האדם ורעיונות ביולוגים.

כיתה יא' – נלמדים הנושאים: אקולוגיה והתא והתהליכים המתקיימים בו.

כיתה יב' – נלמדים הנושאים: מערכות בגוף האדם וכן נושא מורחב אחד לפי בחירת המורה.
הלימודים מלווים במעבדות חקר, סרטים, מצגות ועבודה ממוחשבת בתוכנת אקסל.

בחינת הבגרות מתקיימת בחלקה בכיתה יא' ובחלקה בכיתה יב' והיא כוללת:
בכיתה יא – התלמידים יבצעו עבודת ביוחקר המהווה %30 מהציון הסופי בבגרות.
בכיתה יב – התלמידים ייבחנו במבחן עיוני חיצוני המהווה %55 מציון הבגרות, וכן במבחן מעשי במעבדה שמשקלו 15% מציון הבגרות.