עמוד הבית > פרויקטים ומיזמים > למידה והעשרה > עתודה מדעית טכנולוגית

תוכנית מצוינות יוקרתית לקידום תלמידי חטיבה ותיכון לסיים את לימודיהם עם תעודת בגרות מדעית טכנולוגית איכותית

ולהיות חלק מדור המנהיגות וההובלה העתידי של מדינת ישראל בתחומים אלו.

התוכנית תורמת לפיתוח יכולות חשיבה מתקדמות לצד יכולת להתמודד עם אתגרים בתחום המדעים והמתמטיקה.

תלמידים המתקבלים לתוכנית משובצים לכיתות אם רגילות וזוכים לקבל שש שעות תוספתיות במערכת הלימודים, לצד פעילויות העשרה נוספות.

בחט"ב נוספות שעתיים בכל אחד מהמקצועות הבאים: מתמטיקה, מדעי המחשב ופיסיקה.
בחט"ע נוספות שעות תגבור במתמטיקה ובמקצועות המדעיים ללומדים 5 יח"ל במקצועות אלו.

מעבר לתוספת השעות, התלמידים ייהנו, כבר מכיתה ז', מתוכנית העשרה ייחודית לתיכון חדש שתתקיים אחת לחודש, הכוללת יציאה לימי מדע באוניברסיטת תל-אביב-יפו, מכון ויצמן למדע, סיורים במוזיאונים ובחברות טכנולוגיות ורובוטיקה שונות ועוד.

בכיתה ח' וט' ישתתפו תלמידי העתודה בתוכנית רמון ספייסלאב.
בכיתה י' ישתתפו התלמידים בתוכנית חדשה, בשיתוף בית ספר ברטלוט בטולוז, צרפת.
זהו פרויקט חקר לנוער מבוסס לוויינים, המתבסס על שיתוף פעולה בין סוכנויות החלל של צרפת וישראל בפיתוח הלוויין ונוס, ובשיתוף עיריית תל-אביב-יפו והאיחוד האירופי .Erasmus

תלמידים שישתתפו בתוכנית המדעית טכנולוגית מכיתה ז'-ט' וימלאו את כל הדרישות והתנאים שלה, יצטרפו השנה, אם המצב יאפשר, למשלחת לטולוז, ויבקרו במרכז החלל ובאתרים נוספים.

למי מיועד?

בחטיבת הביניים – לתלמידים מצטיינים וסקרנים המעוניינים ללמוד ולהשקיע בלימודים בכלל ובלימודי המדעים בפרט. מבחני מיון מתקיימים בתחילת כיתה ז'.
בחטיבה העליונה – לתלמידים הלומדים מתמטיקה ושני מקצועות מדעיים נוספים בהיקף 5 יח"ל כל אחד.

מתי מתקיים?

בחטיבת הביניים – שש שעות תוספתיות במהלך השבוע, בהתאם למערכת השעות השכבתית.
בחטיבה עליונה – בהתאם למערכת השעות האישית של כל מקצוע מדעי.
בוגרי התוכנית צפויים לזכות בבונוסים מיוחדים, נוסף על הבונוסים הקיימים כיום, בחלק מהמוסדות להשכלה גבוהה (דוגמת הטכניון).

נשות קשר

ז'-ט' – מרים זיגמן, רכזת מדעים ועתודה חט"ב
י'-י"ב – נעמי עבדו, רכזת עתודה מדעית חט"ע