עמוד הבית > פרויקטים ומיזמים > משלחות בתיכון חדש > משלחת תל אביב – לוס אנג'לס

מטרות המשלחת:

במסגרת שותפות תל אביב לוס אנג'לס הפועלת מאז שנת 1997 כיוזמה משותפת של הפדרציה היהודית של לוס אנג'לס, עיריית תל אביב-יפו והסוכנות היהודית, מתקיימת תוכנית שותפות בין ביה"ס תיכון חדש ת"א ל- New Community Jewish High School אשר בלוס אנג'לס שמטרתה, העמקת תהליכים חינוכיים, גיבוש זהות יהודית-ישראלית אישית וקולקטיבית, העמקת תחושת השייכות לעם היהודי וחיזוק הקשרים בין בתי הספר תיכון חדש וניו ג'ו – תלמידים, משפחותיהם וקהילות בתי הספר.

שני בתי הספר נוטלים חלק בתוכנית זו מתוך הבנת החשיבות והשאיפה כי תלמידינו יקיימו דיאלוג מתמיד עם שאלת הזהות היהודית והקשר למדינת ישראל, דיאלוג המתאפשר על ידי חשיפת התלמידים למורכבות הנושא ומשמעותו כפי שהוא בא לידי ביטוי, הן בחיים במדינת ישראל של שנות האלפיים והן מחוצה לה. כמו כן, ההתעסקות האינטנסיבית של יהדות ארה"ב בשאלת הזהות היהודית, ובפרט בארה"ב, מחזקת את הצורך להכיר קהילה זו על כל זרמיה, את תרומתה לחברה בארץ. וכמובן מחזקת את הצורך להכיר לתלמידי תיכון חדש את חיי הקהילה היהודית בלוס אנג'לס.

המפגש בין שתי הקהילות מתאפיין במפגש בלתי אמצעי של התלמידים אשר מעמיק את ההתמודדות עם סוגיות הליבה בהן אנו עוסקים ומטפח קשר ומחויבות של בתי הספר להתמודדות עם האתגרים מתוך ניסיון מעשי, חוויתי ולא רק תיאורטי. התלמידים בתוכנית הופכים להיות לקהילה אחת משותפת החולקת ידע/חוויה/התרשמות בתוך המעגל הקרוב של חברי המשלחת ומנחילה אותו למעגל הרחב יותר של כלל בית הספר/שכבה על מנת להרחיב את הדיאלוג ולאפשר מעורבות של כלל בית הספר.

תוכנית זו, שהפכה להיות חלק אינטגרלי מחזון בתי הספר מאפשרת הלכה למעשה, מפגש ארוך ומשמעותי בין שתי קהילות יהודיות אשר מקיימות אורח חיים השונה מהותית, מתוקף הנסיבות בהן הן חיות. השותפות בין שני בתי הספר היא ספינת הדגל של שותפות ת"א לוס אנג'לס וחלק משמעותי ואינטגרלי מחזון בתי הספר. אנו נמשיך ונדאג לקיומה ולהעצמתה למען זהותנו היהודית, ישראלית, אישית, וקולקטיבית במדינת ישראל ובתפוצות.

תנאי קבלה

התלמידים היוצאים למשלחת, נבחרים בתהליך קפדני ביותר, התלמידים הינם תלמידים טובים, בקיאים בשפה האנגלית, בעלי ידע כללי רחב, בעיקר לגבי החברה הישראלית ומדינת ישראל, תלמידים אחראיים, רציניים, המסוגלים לחיות בנפרד ממשפחתם ולהשתלב במשפחה אחרת ובקבוצת חברים חדשה לתקופה של כמעט שלושה חודשים.
כמו כן, נבחנות המשפחות של התלמידים על מנת להבטיח אירוח נאות ומכבד של התלמידים האמריקאים.

חילופי המשלחות

עם בחירת התלמידים, המשלחת ללוס אנג'לס, המנוהלת ע"י מנהל המשלחת ואחראית תחומי התוכן והפעילויות, יוצאת לדרך. התלמידים שנבחרו למשלחת עוברים הכנה ארוכה ואינטנסיבית לקראת היציאה ל- L.A. הכוללת לימודים בתחומי דעת שונים אותם יפסידו במהלך שהותם בלוס אנג'לס, ידע כללי בעיקר בכל הקשור ביהדות ארה"ב והסברה כללית על מדינת ישראל. בתום ההכנה כל אחד מהם יכול לראות עצמו כשגריר של מדינת ישראל.
המשלחת יוצאת לארה"ב בתום חופשת הקיץ, לקראת העלייה לכיתה י'.

התלמידים הישראלים שוהים אצל משפחות התלמידים היהודים בארה"ב כחודשיים וחצי ולומדים בבית ספר יהודי. חלק משעות הלימודים הן בעברית( במקצועות בהם ייגשו תלמידנו לבגרות בתום שנת הלימודים בכיתה י': הבעה, היסטוריה ומתמטיקה) וחלק ממקצועות הלימוד, נלמדים באנגלית עם התלמידים האמריקאים.
תלמידנו והתלמידים האמריקאים יוצאים לטיולים בסביבות L.A. וחיים בדומה לחבריהם האמריקאים במהלך כל תקופת שהותם בלוס אנג'לס.

התלמידים היהודיים- האמריקאים מגיעים ארצה באמצע פברואר. הכוונה שישהו בארץ בזמן חג הפורים, חג הפסח, יום הזיכרון לשואה ולגבורה, יום הזיכרון לחללי צה"ל ויום העצמאות. הם שוהים בישראל כמעט 3 חודשים אצל משפחות התלמידים הישראליים שהשתתפו במשלחת. התלמידים האמריקאים, לומדים בביה"ס תיכון חדש בכיתה נפרדת, ע"פ תוכנית הלימודים הנדרשת ב- L.A.בנוסף מקבלים התלמידים שעורים ביהדות ובאזרחות. הם מרבים לבקר ולטייל בכל רחבי הארץ ולומדים להכיר ולאהוב את מדינת ישראל

לאתר המשלחת