limor_small2

עדכונים שוטפים מלימור מרקנזון מנהלת בית הספר

 

עדכונים לשנת תשע"ט:

נובמבר 2018 - העדכון השבועי מורים, הורים ותלמידים שלום רב, העדכון הנוכחי כולל פעילויות שהתקיימו בבית הספר במהלך חודש נובמבר, ביניהן גם פעילויות שנעשו במסגרת שבוע ישראליות משותפת. במהלך שבוע זה, קיימנו פעילות הנוגעת בערכים ובאוכלוסיות שבחרנו עבור כל שכבה, מתוך כוונה להפגיש את תלמידנו עם פניה של החברה הישראלית על גווניה ועל מורכבויותיה. השקעה ומאמצים רבים נעשו […]

לעדכונים משנת תשע"ח

לעדכונים משנת תשע"ז

לעדכונים משנת תשע"ו

לעדכונים משנת תשע"ה

לעדכונים משנת תשע"ד