limor_small2

עדכונים שוטפים מלימור מרקנזון מנהלת בית הספר

 

עדכונים לשנת תש"פ:

ספטמבר-אוקטובר 2019 - מורים, הורים ותלמידים שלום. אנו חוזרים למסורת העדכונים שלנו, בה נספר לכם על כל העשייה החינוכית בבית הספר הכוללת פעילות פדגוגית, חברתית, רגשית, ערכית ועל כל המתחדש אצלנו. חשוב לנו כי תהיו שותפים לנעשה בבית הספר. לימור מרקנזון, מנהלת בית הספר לקריאת העדכון המלא (קובץ pdf)   מה בעדכון על הוראה, למידה והערכה לימודי הומניסטיקה […]

לעדכונים משנת תשע"ט

לעדכונים משנת תשע"ח

לעדכונים משנת תשע"ז