עמוד הבית > ספרי לימוד תשע"ה > רשימת ספרים לעולים לכיתה י'

* (בסוגריים מופיע מחירו של ספר חדש בחנות)


אנגלית

מצטיינים

Honors Class

1. High Points (ECB) Textbook and Workbook by Evelyn Ezra (ש"ח86.40, ש"ח 49.80)
2. The Wave by Todd Strasser – (The novel may be purchased from Yud Bet pupils.)
3. Grammar Issues 2 (UPP) – by Batia Elazar and Ronit Broder
4. 5 Point Literature Program – Option 1 (UPP) (from last year)( ש"ח 55.60)
5. Mastering Module E (ECB) (ש"ח 39.30)
6. Dictionary – Your teacher will instruct you about the kind of dictionary you should
use at the beginning of the year.

מילון – המורה ינחה אתכם בתחילת השנה באיזה מילון עליכם להשתמש.


5 יח"ל

5 Point Classes

High Points (ECB) by Evelyn Ezra – Textbook and Workbook (a three year book) ( ש"ח 86.40 , ש"ח 49.80)
1. Grammar Issues 1(UPP) by Batia Elazar and Ronit Broder
2. 5 Point Literature Program – Option 1 (UPP) ₪) 55.60)
3. Dictionary – Your teacher will instruct you about the kind of dictionary you should use at the beginning of the year.

מילון – המורה ינחה אתכם בתחילת השנה באיזה מילון עליכם להשתמש.


4 יח"ל

4 Point Classes

It Makes Sense by Judy Cohen (ECB) – Textbook and Workbook (a three year book)
1. 4 Point Literature Program – Option 1 (UPP) ₪ )39.30)
2. NEW Develop Your Grammar by Ellen Zelenko (ECB)
3. Dictionary – Your teacher will instruct you about the kind of dictionary you should use at the beginning of the year.

מילון – המורה ינחה אתכם בתחילת השנה באיזה מילון עליכם להשתמש.


3 יח"ל

3 Point Class

1. Point The Way (ECB) by Judy Dobkins– Textbook and Workbook
2. Dictionary – Your teacher will instruct you about the kind of dictionary you should use at the beginning of the year.

מילון – המורה ינחה אתכם בתחילת השנה באיזה מילון עליכם להשתמש.


תושב"ע

יחיד וחברה בהוצאת מכון שלום הרטמן


צרפתית

Valery Laskow,
"בגרות בקלות!1"
Le bac, c'est facile!" Activités 1
(89 ₪).

מדעי החברה


סוציולוגיה

1. נוה ניסן; אלעד רונית; רן אורית.(2003).סוציולוגיה: במעגלי חברה-תרבות.
אבן יהודה:רכס פרויקטים חינוכיים בע"מ. (47.20 ₪)
2. נוה ניסן; אלעד רונית;רן אירית.(2003). סוציולוגיה: במעגלי חברה-קבוצה.
אבן יהודה:רכס פרויקטים חינוכיים בע"מ.( 47.20 ₪)


ביולוגיה

ביולוגיה של האדם – עדי מרקוזה-הס, דידה פרנקל, נורית בשן/ האוניברסיטה העברית בירושלים, המרכז להוראת המדעים .(72 ₪)


מדעי החיים

הודעה תימסר בתחילת שנה


פיסיקה

קרינה וחומר – כרך א', אופטיקה גיאומטרית, עדי רוזן, הוצאת מכון ויצמן למדע. (70 ₪)


פיסיקה חמד"ע

מכניקה ניוטונית – כרך א', עדי רוזן (2006 ואילך), הוצאת מכון וייצמן למדע. ( 78.90 ₪)
קרינה וחומר- כרך א', אופטיקה גיאומטרית, עדי רוזן (2008), הוצאת מכון וייצמן למדע.(70 ₪)


מתמטיקה

3 יח"ל
801 , יואל גבע -מעודכן לשנת תשע"ב. (89 ₪)
המאגר החדש של משרד החינוך. ( 10 ₪)

4 יח"ל:
יואל גבע ל-4 +5 יח"ל כרך א' (60 ₪) +כרך ב'. (60 ₪)

5 יח"ל:
מתמטיקה ל-4+5 יח"ל, בני גורן, חלק א' + חלק ב' . (96 ₪)

*בתחילת שנת הלימודים תיעשה רכישה מרוכזת של הספר: הכנה לבחינות במתמטיקה לכיתה י' 4-5 י"ל של אדית כהן ומריאן רוזנפלד


עברית

הודעה תימסר בתחילת השנה