עמוד הבית > ספרי לימוד תשע"ה > רשימת ספרים לעולים לכיתה יא'

* (בסוגריים מופיע מחירו של ספר חדש בחנות)


אנגלית

מצטיינים

Honors Class
1. High Points (ECB) Textbook and Workbook by Evelyn Ezra (from last year) ( ש"ח 86.40, ש"ח49.80)
2. Help Yourself to English Grammar 2 (UPP) by Ronit Broder and Batya Yaffe ₪) 53.30)
3. 5 Point Literature Program – Option 1 (UPP) (from last year) ₪)55.60)
4. Bagrut Plus for Module G (AEL) by Miriam Greenbaum
5. The Wave – (from last year – Do not give away or sell! You will need this book for Bagrut!)
6. Reading Book to be announced
7. Dictionary – Your teacher will instruct you about the kind of dictionary you should use at the beginning of the year.

מילון – המורה ינחה אתכם בתחילת השנה באיזה מילון עליכם להשתמש .


5 יח"ל

5 Point Classes
1. High Points (ECB) Textbook and Workbook by Evelyn Ezra ₪)86.40 , ש"ח 49.50)
2. 5 Point Literature Program – Option 1 (UPP) (from last year) ₪)55.60)
3. Mastering Module E (ECB) ₪)39.30)
4. Grammar Issues 1 (UPP) – by Batia Elazar and Ronit Broder (from last year)
5. The Wave by Todd Strasser – (The novel may be purchased from Yud Bet pupils.)
6. Dictionary – Your teacher will instruct you about the kind of dictionary you should use at the beginning of the year.

מילון – המורה ינחה אתכם בתחילת השנה באיזה מילון עליכם להשתמש .


4 יח"ל

4 Point Classes
1. It Makes Sense (ECB) Textbook and Workbook by Judy Cohen
2. 4 Point Literature Program – Option 1 (UPP) (from last year) ₪)39.30)
3. Mastering Module C (ECB) ₪)39.30)
4. New Develop Your Grammar by Ellen Zelenko (ECB) (from last year)
5. Dictionary – Your teacher will instruct you about the kind of dictionary you should use at the beginning of the year.

מילון – המורה ינחה אתכם בתחילת השנה באיזה מילון עליכם להשתמש .


תושב"ע

דברים שבינו לבינה , רכס (48 ₪)


צרפתית

Valery Laskow, "בגרות בקלות!2" Le bac, c'est facile!" Activités 2 (89 ₪).

ערבית

1. תחביר ערבי (נעמי וייסבלט / גבעת חביבה)
2. מבוא לשידורים ולעיתונות הערבית (יעקב אייל לנדאו) (43 ₪)
3. דן שובל – כיתה י"א (יירכש בתחילת השנה)


מדעי החברה


סוציולוגיה

1. נוה ניסן; אלעד רונית; רן אורית.(2003).סוציולוגיה: במעגלי חברה-תרבות. אבן יהודה: רכס פרויקטים חינוכיים בע"מ (47.20 ₪)
2. נוה ניסן; אלעד רונית;רן אורית.(2003). סוציולוגיה: במעגלי חברה-קבוצה. אבן יהודה: רכס פרויקטים חינוכיים בע"מ. (47.20 ₪)
3. נוה,ניסן;אלעד,רונית;רן,אורית.(2004).סוציולוגיה : במעגלי חברה-חברות. אבן יהודה : רכס פרויקטים חינוכיים בע"מ. (47.20 ₪)
4. נוה,ניסן;אלעד,רונית;רן,אורית.(2003).סוציולוגיה: במעגלי חברה – מוסד המשפחה. אבן יהודה : רכס פרויקטים חינוכיים בע"מ. (47.20 ₪)


כלכלה

הודעה תימסר בתחילת השנה.


פסיכולוגיה

1. בר-אל,ציפי;נוימאיר,מרים.(2013).מפגשים עם הפסיכולוגיה – מפגש ראשון : פסיכולוגיה כללית חלק א. אבן יהודה : רכס. (80 ₪)
2. בר-אל,ציפי;נוימאיר,מרים.(2013).מפגשים עם הפסיכולוגיה : מפגש שני-פסיכולוגיה התפתחותית .אבן יהודה : רכס. (80 ₪)
3. בר-אל,ציפי;נוימאיר,מרים.(2013).מפגשים עם הפסיכולוגיה : מפגש שלישי-פסיכולוגיה חברתית .אבן יהודה : רכס. (80 ₪)


ביולוגיה

פרקים באקולוגיה , מהדורה שנייה מורחבת , רות אמיר , האוניברסיטה העברית בירושלים, המרכז להוראת המדעים משרד החינוך, המזכירות הפדגוגית, האגף לתכנון ולפיתוח תוכניות לימודים מטה, מל"מ, המרכז הישראלי לחינוך מדעי –טכנולוגי ע"ש עמוס דה-שליט.(73 ₪)
התא-יחידת החיים, חיה גרוס , יהודית עתידיה , המרכז להוראת המדעים האוניברסיטה העברית בירושלים. (76 ₪)
ביולוגיה של האדם, עדי מרקוזה-הס, דידה פרנקל ,נורית בשן , האוניברסיטה העברית בירושלים, המרכז להוראת המדעים .(72 ₪)


פיסיקה

1. מכניקה לתיכון ולאוניברסיטה, אשל יורם. (67 ₪)
2. ספר בחינות הבגרות של מכון ויצמן 2007.(85 ₪)


פיסיקה חמד"ע

1. מכניקה ניוטונית – כרך א' מהדורה 2006 ואילך (אם לא נרכש בכיתה י'), רוזן
עדי, הוצאת מכון ויצמן למדע.( 78.90 ₪)
2. מכניקה ניוטונית – כרך ב', רוזן עדי (2012), הוצאת מכון ויצמן למדע.( 79 ₪)
3. לקט מבחני בגרות פיזיקה, 5 יח' לימוד, רוזן עדי (2011), הוצאת מכון ויצמן למדע.
(85 ₪)
4. קרינה וחומר כרך א', אופטיקה גיאומטרית, עדי רוזן, מכון ויצמן למדע, 2008
5.קרינה וחומר כרך ב', מודלים של האור, עדי רוזן, מכון ויצמן למדע


מתמטיקה

3 יח"ל:
יואל גבע 802 (מעודכן לשנת תשע"ג – לא לקנות מהדורת תשע"ב).(89 ₪)
מאגר של משרד החינוך ל- 3 יחידות ( 6 ₪)

4 יח"ל:
יואל גבע 804 כרך ג' (70 ₪) + כרך ד' (70 ₪).

5 יח"ל:
מתמטיקה ל-5 יח"ל בני גורן חלק ב' 1(73 ₪) + חלק ב' 2 (62 ₪).

*בתחילת שנת הלימודים תיעשה רכישה מרוכזת של שני ספרים נוספים:
1. מבחני בגרות במתמטיקה – שאלון 806 עם פתרונות מלאים של אלי מיטב
.2 הכנה לבחינות במתמטיקה לשאלון 806 של אדית כהן ומריאן רוזנפלד


גיאוגרפיה

הפיתוח והתכנון המרחבי – הוצאת תל . (34 ₪)
אטלס כרטא – פיסי – מדיני- כלכלי- חברתי . (191 ₪)


לשון והבעה

הודעה תימסר בתחילת השנה


היסטוריה

"בונים מדינה במזרח התיכון", גולדברג צפריר, הוצאת זלמן שז"ר.(69.60 ₪)
"טוטליטריות ושואה", גוטמן עמנואל, הוצאת זלמן שז"ר. (69.60 ₪)


כימיה

1. "כימיה זה בתוכנו", הוצ' מכון ויצמן- ארנסט נעמי, ברד רונית, קצביץ דבורה, רפופורט דינה. מק"ט 3065 (43 ₪)
2. "טעם של כימיה", הוצ' הטכניון- דר' הרשקוביץ אורית, קברמן צביה (46.40 ש"ח )
3. הכימיה שביננו- 3 יחידות לימוד, משה זמיר.(94 ₪)


ספרות

בתחילת השנה כל מורה יודיע לתלמידי כתתו על הספר לרכישה
חוברת של כל היצירות בספרות , תירכש ע"י התלמידים בתחילת שנת הלימודים