עמוד הבית > ספרי לימוד תשע"ה > רשימת ספרים לעולים לכיתה ז'

* (בסוגריים מופיע מחירו של ספר חדש בחנות)


אנגלית

רשימת ספרים תפורסם בתחילת השנה.
(סוג המילון ייקבע ע"פ הנחיות משרד החינוך ויירכש בתחילת השנה)


היסטוריה

מסע אל העבר-קידמה ומהפכות מאה-16-19, הוצאת מט"ח ( 70.20 ₪)


ספרות

בתחילת השנה תימכר מקראה בעלות של 55 ₪ בביה"ס.


מדעים

מדעי החומר לכיתה ז', הוצאת מט"ח. (60 ₪)
מדעי החיים לכיתה ז', הוצאת מט"ח. (65.10 ₪)


מתמטיקה

הודעה תימסר בתחילת השנה


לשון והבעה

לגלות את הטקסט- גאולה ברקוביץ. (58 ₪)


ערבית

שפה מספרת תרבות – ספר וחוברת – חלק א' – אלה ולסטרה– המהדורה המשוכתבת. (56ש"ח – ספר , 40 ₪- חוברת)


של"ח

רכישה מרוכזת של חוברת בית ספרית תתבצע בתחילת שנת הלימודים.


מורשת

ציוני דרך, מהדורה חדשה עם קס"ם הסידור, הוצאת מכון שלום הרטמן.( 64.90 ₪)


תנ"ך

יציאת מצרים, תנ"ך לחטיבת הביניים, מט"ח. (59 ₪)


צרפתית

1. Bien Joué, 1 Méthode de français, numéro1, Hachette, 1999, Livre.
הספר יילמד מכיתה ז' עד ט'. (99 ₪)
בנוסף, חוברת תרגילים שלא ניתן לקנותה בחנות , קניה מרוכזת בבית הספר בתחילת השנה.