עמוד הבית > ספרי לימוד תשע"ה > רשימת ספרים לעולים לכיתה ח'

* (בסוגריים מופיע מחירו של ספר חדש בחנות)


אנגלית

קבוצת מתקדמים:

1. Dimensions – Textbook and Workbook (UPP)
2. Target Reading 3 (UPP) by Ronit Broder
3. Grammar Worksheets 5 (ECB) ( 55 ש"ח )
4. An internal Literature booklet will be purchased by the pupils in the beginning of the year.
5. Reading Book to be announced.
6. Dictionary – Your teacher will instruct you about the kind of dictionary you should purchase (=לקנות) at the beginning of the year.

מילון – המורה ינחה אתכם בתחילת השנה איזה מילון עליכם לרכוש.


הקבצה א':

1. Keep Thinking – Textbook and Workbook (ECB)( ש"ח 87.40 , ש"ח 59/80)
2. Grammar Worksheets 4 (ECB) ( 55 ש"ח )
3. Celebrating Literature (UPP) – a two year book (₪ (41.10
4. Dictionary – Your teacher will instruct you about the kind of dictionary you should purchase (=לקנות) at the beginning of the year.

מילון- המורה ינחה אתכם בתחילת השנה איזה מילון עליכם לרכוש.


הקבצה א'2:

1. Get Together – Textbook and Workbook (ECB) ( ש"ח 77.30 , ש"ח45.70(
2. Grammar To Go 1 (UPP)
3. Dictionary – Your teacher will instruct you about the kind of dictionary you should purchase (=לקנות) at the beginning of the year.

מילון – המורה ינחה אתכם בתחילת השנה איזה מילון עליכם לרכוש.


גיאוגרפיה

אנשים וישובים, הוצאת מט"ח. (52.20 ₪)


הבנה, הבעה ולשון

לגלות את הטקסט- גאולה ברקוביץ. (58 ₪) (הספר שנלמד בכיתה ז')


היסטוריה

מסע אל העבר-קידמה ומהפכות מאה-16-19, הוצאת מט"ח (70.20 ₪)


מדעים

מדעי החומר לכיתה ח', הוצאת מט"ח. ( 59.50 ₪)
מדעי החיים לכיתה ח', הוצאת מט"ח. (60 ₪)


מדעי המחשב – בחירה

רכישה מרוכזת תתבצע בתחילת שנת הלימודים.


מתמטיקה

הקבצות א1 מתמטיקה משולבת לכיתה ח'- חלק א+ ב, מכון ויצמן (ספר כחול) ( 30.50 ₪)

א2- הודעה תימסר בתחילת שנה

הקבצה ב': קפ"ל לכיתה ח', הוצאת האוניברסיטה העברית.


ספרות

בתחילת השנה תימכר מקראה בעלות של 55 ₪ בביה"ס.


ערבית

שפה מספרת תרבות–חלק ב' – אלה ולסטרה. (74 ₪)


צרפתית

1. Bien Joué, 1 Méthode de français, numéro 1, Hachette, 1999, Livre

הספר של השנה שעברה (99 ₪)

2. Valéry Laskow, Comment ça va NiveauA1, 2010,

(89 ₪)


של"ח

רכישה מרוכזת של חוברת בית ספרית תתבצע בתחילת שנת הלימודים.


מורשת

ערכים במועדם, מהדורה חדשה, הוצאת מכון שלום הרטמן ( 64.90 ₪)

בשבילי אבות, הוצאת מכון שלום הרטמן