עמוד הבית > ספרי לימוד תשע"ה > רשימת ספרים לעולים לכיתה ט'

* (בסוגריים מופיע מחירו של ספר חדש בחנות)


אזרחות

אזרחות במדינת ישראל, דוד שחר, הוצאת כנרת. (49 ₪)


אנגלית

קבוצת מתקדמים:

1. Dimensions – Textbook and Workbook (UPP) (from last year)
2. Grammar Worksheets 5 (ECB) (from last year) (ש"ח 55 (
3. 5 Point Literature Program – Option 1 (UPP) ₪ ) 55.60)
4. Reading Book to be announced
5. Dictionary – Your teacher will instruct you about the kind of dictionary you should use at the beginning of the school year.

מילון – המורה ינחה אתכם בתחילת השנה באיזה מילון עליכם להשתמש.


הקבצה א':

1. Imagine – Textbook and Workbook (ECB)
2. Grammar Worksheets 5 (ECB)
3. Celebrating Literature (UPP) (from last year)
4. Dictionary – Your teacher will instruct you about the kind of dictionary you should
use at the beginning of the year.

מילון – המורה ינחה אתכם בתחילת השנה באיזה מילון עליכם להשתמש.


הקבצה א'2:

1. On Track – Textbook and Workbook (ECB) ( ש"ח 78.50 , ש"ח 45.80)
2. Grammar To Go 2 (UPP) (from last year)( ש"ח 59.60 )
3. Steps to Literature-Book 3 (UPP) – by Rena Keynan
4. Dictionary – Your teacher will instruct you about the kind of dictionary you should
use at the beginning of the year.

מילון – המורה ינחה אתכם בתחילת השנה באיזה מילון עליכם להשתמש.


הבנה, הבעה ולשון

הודעה על שם הספר תימסר בתחילת השנה.


היסטוריה

מסע אל העבר-קידמה ומהפכות מאה-16-19, הוצאת מט"ח
(הספר שנלמד בשנה שעברה)


ביולוגיה

כימיה ומדעי החיים לכתה ט', הוצאת מט"ח.


מדעים

חידת התורשה, הוצאת מט"ח.


מתמטיקה

הקבצה א1 + א2: מתמטיקה לכיתה ט', חלקים א ו-ב, אתי עוזרי ויצחק שלו (צבע ירוק). (35.30 ₪)
הקבצה ב': * מעוף לכיתה ט', חלקים א ו-ב, אתי עוזרי ויצחק שלו (צבע סגול) (35.30 ₪)
מאגר של 801


ספרות

"מגוון" – מקראה לספרות לכיתה ט', הוצאה ת"ל מעלות. (32.50ש"ח)


פיסיקה

עולם של אנרגיה -(מדע וטכנולוגיה בחטיבת הביניים), הוצאת ת"ל האוניברסיטה
העברית בירושלים, המרכז להוראת המדעים. (48.60 ₪)


פיסיקה חמד"ע

חוברת ח"ץ תירכש בתחילת השנה בחמד"ע.


ערבית

שפה מספרת תרבות – חלק ג', אלה ולסטרה. (75 ₪)


צרפתית

1.Bien Joué, 1 Méthode de français, numéro 1, Hachette, 1999, Livre

הספר של השנה שעברה (99 ₪)

2. Valéry Laskow, Comment ça va 2(89 ₪)

של"ח

רכישה מרוכזת של חוברת בית ספרית תתבצע בתחילת שנת הלימודים.


יהדות

ערכים במועדם, הוצאת מכון שלום הרטמן (הספר שנלמד בשנה שעברה) (64.90 ₪)
קס"ם- "משנה תורה" לרמב"ם – דפי הלימוד יועברו ע"י המורים במהלך שנת הלימודים.


תנ"ך

"ממלכת דוד ושלמה", תנ"ך לכיתה ט' , מט"ח.