עמוד הבית > ספרי לימוד תשע"ה

רשימת ספרים לעולים לכיתה ז'

* (בסוגריים מופיע מחירו של ספר חדש בחנות) אנגלית רשימת ספרים תפורסם בתחילת השנה. (סוג המילון ייקבע ע"פ הנחיות משרד החינוך ויירכש בתחילת השנה) היסטוריה מסע אל העבר-קידמה ומהפכות מאה-16-19, הוצאת מט"ח ( 70.20 ₪) ספרות בתחילת השנה תימכר...