עמוד הבית > Galleries > אולימפיאדה במדעי המחשב

ביום ב' ה – 13.11, התקיימה אולימפיאדה במדעי המחשב לחטיבה העליונה