עמוד הבית > Galleries > גינה אקולוגית – מגמת גיאוגרפיה

גינה אקולוגית – במסגרת פרוייקט המעורבות החברתית של מגמת גיאוגרפיה לכיתות י"א