עמוד הבית > Galleries > כיתות ז מגמת צילום – צילום בתל אביב

כתות ז' במגמת צילום יצאו ביום שלישי ה12.12.17 ליום צילומים לשוק הכרמל, אלנבי והטיילת