עמוד הבית > Galleries > בוקר משוררים

ביום א׳ ה – 26/11, התקיים בוקר משוררים לאוהבי השירה בשכבות ט׳-י״ב