עמוד הבית > Galleries > שכבת ז' בחגיגת תוצרים

חגיגת תוצרים לפרויקט הלמ"פ 'מסורת ושינוי'.
כיתות ז' עסקו בפרויקט רב תחומי בנושא מסורת בשינוי במסגרת לימודי ההומניסטיקה. במוקד הפרויקט עמדה ההגדה של פסח. התוצר הסופי של הפרויקט היה הגדה כיתתית שיצרה כל כיתה .
ביום רביעי 10.4.19 יצאו התלמידים לפארק לחגוג את התוצר באמצעות משחק "חפש את המטמון" שכלל חידות ומשימות הקשורות להגדה. בהמשך התכנסו התלמידים בבית דניאל לשיר שירי אביב ופסח והאפיקומן שמצאו היה ההגדה שיצרו.