עמוד הבית > לזכר בוגרינו > סגן משנה אשר פורת פורטמן