עמוד הבית > מודל המעורבות החברתית שלנו

מודל המעורבות החברתית שלנו

 

מודל המעורבות החברתית בתיכון חדש קשור קשר הדוק לתוכנית החברתית-ערכית של ביה"ס, והוא מושתת על חיבור לתחומי הדעת, לכישורים של התלמידים ולבחירות האישיות שלהם. כל זאת לצד עידוד בלתי פוסק ליזמוּת חברתית מצד התלמידים, מתן תשתיות, משאבים ומרחב פעולה רחב על-מנת לקדמה, וכן עיבוד התהליך וטיפוחה של חשיבה רפלקטיבית.

המודל שבנינו מגלם בתוכו את כל דרישותיה של התוכנית התלת-שנתית (י'-י"ב) "להתפתחות אישית ומעורבות חברתית" של משרד החינוך, ומטרתו לעצב בהדרגה בוגר עצמאי, אחראי, יוזם, בעל חשיבה ביקורתית, אכפתי, בעל מודעות ורגישות חברתית, הרואה במעורבות החברתית ערך ודרך חיים.

התוכנית מכוונת להעצמת הלומדים, והיא מסייעת להם בהתפתחותם האישית ובבניית זהותם החברתית והתרבותית אשר מטרתה לקדם תחושת ערך עצמי, שייכות ומחויבות לקהילה, לחברה ולמדינה. מתוך השקפה זו מציעה התוכנית לתלמידים שיבצעו 180 שעות התנסות אישית בשלוש השנים (60 שעות בכל אחת מהשנים י-י"ב),

מסלול הצטיינות בתחום המעורבות החברתית אשר בסופו מגיש התלמיד מועמדות לקבלת תעודת הצטיינות חברתית.

דרישות התוכנית בכיתה י':

60 שעות התנסות מעשית אישית, 9 שעות התנסות מעשית קבוצתית (פרויקט) וכן השתתפות בשיעורי חינוך ובימי שיא (הצגות, סדנאות, הרצאות וסמינרים) העוסקים בנושא המעורבות החברתית.

דרישות התוכנית בכיתה י"א:

30 שעות התנסות מעשית אישית, 21 שעות התנסות מעשית קבוצתית (פרויקט) וכן השתתפות בשיעורי חינוך ובימי שיא (הצגות, סדנאות, הרצאות וסמינרים) העוסקים בנושא המעורבות החברתית.

דרישות התוכנית בכיתה י"ב:

26 שעות התנסות מעשית קבוצתית (פרויקט) וכן השתתפות בשיעורי חינוך ובימי שיא (הצגות, סדנאות, הרצאות וסמינרים) העוסקים בנושא המעורבות החברתית. בכיתה י"ב אין דרישה לשעות אישיות.

פרויקטים קבוצתיים

ההתנסות הקבוצתית של תלמידי שכבה י' (פרויקטים) הוטמעה במקצוע העברית. היא מתבצעת במסגרת ההערכה החלופית (דוגמה PBL), ולמעשה מהווה חלק מציון 30% בבגרות בעברית. בשנה שעברה לדוגמה עסקו הפרויקטים במניעת גזענות (בעיקר כלפי הקהילה האתיופית). לאחר שחקרו התלמידים את התופעה ולמדו על התרבות האתיופית על כל גווניה (סיפורי מסע, המטבח האתיופי, גיבורי תרבות ועוד) כתבו התלמידים ספר ילדים אשר אותו קראו לילדים בגני ילדים.

בשכבה י"א מתבצעים מרבית הפרויקטים הקבוצתיים במסגרת מקצועות הבחירה, כחלק מן הלמידה השוטפת, ובכך מושגת התקרבות לחוזקות של התלמיד ולבחירות שהוא עושה. תלמידי מדעי המחשב, לדוגמה, עורכים מפגשי סיעור מוחין עם קשישים, ומתוך הצרכים שהם מעלים בפניהם בונים התלמידים סדרת מפגשים קבועה (קורס) אשר עוסקת בשימושי מחשב ובטלפונים חכמים. תלמידי גיאוגרפיה הקימו גינה אקולוגית, ותלמידי ביולוגיה וכימיה הזמינו את הסבים והסבות שלהם למפגש מיוחד שהחל בארוחת בוקר בצוותא, המשיך בהכנה משותפת של קרם ידיים במעבדה והסתיים בסדנת שימושי צמחי התבלין. בד בבד ניתנת לתלמידים אפשרות ליזום פרויקטים חוץ דיסציפלינריים בהתאם לסוגיות חברתיות הנוגעות ללבם.

הפרויקטים הקבוצתיים בשכבה י"ב הפכו לחלק אינטגרלי ממטלת הביצוע באזרחות. במסגרת זו מתמודדים התלמידים עם עוולות אזרחיות, חוקרים אותן לעומק, מציעים דרכים לפתרונן ופועלים בדרכים שונות. לפני שנתיים הוצגו עבודותיהם של התלמידים ביום מיוחד – "יום זכויות האזרח" – שהופק בביה"ס ונשא אופי של "הייד-פארק". התלמידים עלו לבמה המרכזית והציגו בפני תלמידי חטיבת הביניים את העוולות שחקרו ואת הצעותיהם לפתרונן. בשנה שעברה ניהלו התלמידים "שולחנות עגולים" ועודדו שיח ביקורתי שעסק באותן עוולות אזרחית שחקרו.

עמידה בכל דרישות התוכנית מהווה תנאי סף לקבלת תעודת בגרות.

מיכל סבו וינברגר, רכזת המעורבות החברתית של ביה"ס