עמוד הבית > מודל המעורבות החברתית שלנו

מודל המעורבות החברתית בתיכון חדש קשור קשר הדוק לתוכנית החברתית-ערכית של ביה"ס, והוא מושתת על חיבור לתחומי הדעת, לכישורים של התלמידים ולבחירות האישיות שלהם.
כל זאת לצד עידוד בלתי פוסק ליזמוּת חברתית מצד התלמידים, מתן תשתיות, משאבים ומרחב פעולה רחב על-מנת לקדמה, וכן עיבוד התהליך וטיפוחה של חשיבה רפלקטיבית.

המודל שבנינו מגלם בתוכו את כל דרישותיה של התוכנית התלת-שנתית (י'-י"ב) "להתפתחות אישית ומעורבות חברתית" של משרד החינוך, ומטרתו לעצב בהדרגה בוגר עצמאי, אחראי, יוזם, בעל חשיבה ביקורתית, אכפתי, בעל מודעות ורגישות חברתית, הרואה במעורבות החברתית ערך ודרך חיים.

התוכנית מכוונת להעצמת הלומדים, והיא מסייעת להם בהתפתחותם האישית ובבניית זהותם החברתית והתרבותית אשר מטרתה לקדם תחושת ערך עצמי, שייכות ומחויבות לקהילה, לחברה ולמדינה. מתוך השקפה זו מציעה התוכנית לתלמידים שיבצעו 180 שעות התנסות אישית בשלוש השנים (60 שעות בכל אחת מהשנים י-י"ב),

התכנית כוללת גם חלק של התנסות קבוצתית, החל משנת הלימודים הנוכחית תלמידי שכבת י"א יבחרו נושא בו הם רוצים להעמיק. הם ילמדו אותו, יחקרו אותו ואף יתכננו מיזם אותו הם רוצים להפיק. בסוף השנה יבחרו המיזמים שיצאו לפועל ואותם יבצעו התלמידים בכיתה י"ב. תלמידי שכבת י"ב יבצעו את ההתנסות המעשית הקבוצתית במסגרת פרויקט בר אילן.

מסלול הצטיינות בתחום המעורבות החברתית אשר בסופו מגיש התלמיד מועמדות לקבלת תעודת הצטיינות חברתית.
עמידה בכל דרישות התוכנית מהווה תנאי סף לקבלת תעודת בגרות.

אדם ליפשיץ, רכז המעורבות החברתית של ביה"ס