עמוד הבית > אודות תיכון חדש

דבר המנהלת

מיטב שנותי כאדם בוגר אני נמצאת בבית הספר תיכון חדש. התחלתי את דרכי כמורה למתמטיקה ומאז שהתחלתי ועד היום עשיתי מגוון רחב של תפקידים שהכשירו אותי לתפקיד הניהול של בית הספר. כמי שנמצאת במערכת החינוך וחווה אותה מזה שנים...

אורח חיים בית ספרי

אורח חיים בית ספרי – תשפ"ד באורח החיים של בית הספר מנוסחים העקרונות והכללים המבטאים את השקפת העולם המקובלת בבית הספר, הנגזרים מהחזון הבית ספרי, ומהווים תשתית לקוד ההתנהגות ולאווירה השוררת בו. מן הראוי שחברי בית הספר, אנשי צוות...