עמוד הבית > אודות תיכון חדש > לוח חופשות ומועדים

לוח חגים, מועדים וחופשות לשנת הלימודים תש"פ

 

פתיחת שנת הלימודים: הלימודים יתחילו ביום ראשון, 1 בספטמבר 2019 , א' אלול תשע"ט.

ראש השנה:
ראש השנה ושני ימי החג, הימים ראשון,שני ושלישי, כ"ט באלול התשע"ט עד ב' בתשרי התש"פ,
29- 30 בספטמבר 2019 ו 1- באוקטובר 2019 .
הלימודים יתחדשו ביום רביעי, ג' בתשרי התש"פ, 2 באוקטובר 2019.

יום כיפור: ערב החג ויום החג, הימים שלישי ורביעי,ט'-י' בתשרי התש"פ, 8-9 באוקטובר 2019.
הלימודים יתחדשו ביום חמישי, י"א בתשרי התש"פ, 10 באוקטובר 2019.

חג הסוכות: ערב החג, ימי החג ואסרו חג, מיום ראשון, י"ד בתשרי התש"פ, 13 באוקטובר 2019 , עד
יום שלישי, כ"ג בתשרי התש"פ, 22 באוקטובר 2019 .
הלימודים יתחדשו ביום רביעי, כ"ד בתשרי התש"פ, 23 באוקטובר 2019.

חנוכה: מיום שלישי, כ"ו בכסלו התש"פ, 24 בדצמבר 2019 , עד יום שני, ב' בטבת התש"פ
30 בדצמבר 2019 .
הלימודים יתחדשו ביום שלישי, ג' בטבת התש"פ, 31 בדצמבר 2019.

ט"ו בשבט: יום שני, ט"ו בשבט התש"פ, 10 בפברואר 2020.

פורים: הימים שני, שלישי ורביעי, י"ג, י"ד ו-ט"ו באדר התש"פ, 11-9 במרס 2020 .
הלימודים יתחדשו ביום חמישי,ט"ז באדר התש"פ, 12 במרס 2020.

פסח: מיום שלישי, ו' בניסן התש"פ, 31 במרס 2020 , עד יום חמישי, כ"ב בניסן התש"פ, 16
באפריל 2020 .
הלימודים יתחדשו ביום שישי, כ"ג בניסן התש"פ, 17 באפריל 2020.

יום העצמאות: יום רביעי, ה' באייר התש"פ, 29 באפריל 2020 .
הלימודים יתחדשו ביום חמישי, ו' באייר התש"פ, 30 באפריל 2020.

ל"ג בעומר: יום שלישי, י"ח באייר התש"פ, 12 במאי 2020 .
הלימודים יתחדשו ביום רביעי, י"ט באייר התש"פ, 13 במאי 2020.

יום ירושלים: יום שישי, כ"ח באייר התש"פ, 22 במאי 2020.

חג השבועות: ערב החג, החג ואסרו חג, הימים חמישי, שישי ושבת, ה'-ז' בסיוון התש"פ, 30-28 במאי 2020 .
הלימודים יתחדשו ביום ראשון, ח' בסיוון התש"פ, 31 במאי 2020.

פגרת קיץ: ביום שישי ,כ"ז בסיוון התש"פ, 19 ביוני 2020.

ימי צום:
צום גדליה: יום רביעי, ג' בתשרי התש"פ, 2 באוקטובר 2019.
עשרה בטבת: יום שלישי, י' בטבת התש"פ, 7 בינואר 2020.
תענית אסתר: יום שני, י"ג באדר התש"פ , 9 במרס 2020.
עשרה בתמוז: יום חמישי, י"ז בתמוז התש"פ , 9 ביולי 2020.
תשעה באב: יום חמישי, ט' באב התש"פ , 30 ביולי 2020.

ימי זיכרון ממלכתיים
יום הזיכרון לרחבעם זאבי ז"ל: יום שלישי, ל' בתשרי התש"פ, 29 באוקטובר 2019.
יום הזיכרון ליצחק רבין ז"ל: יום ראשון, י"ב במרחשוון התש"פ, 10 בנובמבר 2019.
יום הזיכרון לדוד בן גוריון ז"ל: יום רביעי, ו' בכסלו התש"פ, 4 בדצמבר 2019.
ציון יום זאב ז'בוטינסקי ז"ל: יום חמישי, י"ב בטבת התש"פ, 9 בינואר 2020.
יום הזיכרון ליוסף טרומפלדור ז"ל: יום חמישי, ט' באדר התש"פ, 5 במרס 2020.
יום הזיכרון לשואה ולגבורה: יום שלישי, כ"ז בניסן התש"פ, 21 באפריל 2020.
יום הזיכרון לחללי צה"ל: יום שלישי , ד' באייר התש"פ, 28 באפריל 2020.
ציון יום בנימין זאב הרצל ז"ל: יום שני, י' באייר התש"פ, 4 במאי 2020.