עמוד הבית > חינוך חברתי > תכנית חברתית בית ספרית

תכנית החינוך החברתי הבית ספרית מתבססת על  ארבעה צירים מרכזיים:

 1. הציר הערכי

  הערך המרכזי שנבחר על ידי קהילת בית הספר הוא כבוד האדם.
  מתוך ערך מרכזי זה נגזר ערך לכל שכבה.
  מתוך ערך מרכזי זה נגזר ערך לכל שכבה:
  שכבה ז' – שייכות
  שכבה ח' – חברות
  שכבה ט' – סובלנות ופלורליזם
  שכבה י' – צדק חברתי ואקטיביזם
  שכבה י"א – סולידריות (שותפות)
  שכבה י"ב – דמוקרטיה

 2. הציר הייעוצי

  הפעילויות והתוכנית החברתית קשורות גם לציר הנושאים הייעוציים בבית הספר.
  הנושאים הייעוציים על פי שכבות הגיל הם:
  שכבת ז' – מעברים, שייכות ומניעת אלימות
  שכבת ח' – קיימות, מגדר ומיניות
  שכבת ט' – חוסן נפשי, קבלת החלטות ומניעת התמכרויות
  שכבת י' – מניעת אלימות, קיימות, מניעת התמכרויות, מגדר ומיניות מותאמי גיל
  שכבת י"א – כל תלמיד ותלמידה מתעמקים באחד מנושאי הציר הייעוצי ומתכננים יוזמה חברתית, והכנה לצה"ל
  שכבת י"ב – יישום היוזמה החברתית והמשך הכנה לצה"ל

 3. ציר מגזרים וקבוצות בחברה הישראלית

  בחרנו שש קבוצות שיהוו מוקד הן ללמידה והן למעורבות התלמידים והתלמידות.
  מתוך תקווה שהמפגש והלמידה אודות קבוצות אלו יסייעו בהתפתחות זהותם האישית והקבוצתית של התלמידים מצד אחד, ומהצד השני תגדל הסקרנות החברתית שלהם והסובלנות כלפי קבוצות שונות המרכיבות את הפסיפס הישראלי.
  האוכלוסיות שנבחרו לכל שכבה הן:
  שכבת ז' – הגיל השלישי
  שכבת ח' – אנשים עם צרכים מיוחדים
  שכבת ט' – קהילת הלהט"בים
  שכבת י' – עולים ומהגרים
  שכבת י"א – החברה הערבית
  שכבת י"ב – החברה הדתית

 4. ציר המיומנויות

  במהלך הלימודים בחטיבת הביניים נקנה לתלמידים מיומנויות חברתיות-רגשיות ומיומנויות קוגניטיביות. בכל שליש נעבוד על מיומנויות אחרות. המיומנויות החברתיות-רגשיות יוקנו על ידי המחנכות והמיומנויות הקוגניטיביות על ידי המורות ללשון. הדגש במיומנויות הקוגניטיביות מושם על יכולות כתיבה ועל חשיבה ביקורתית. כל המיומנויות יתורגלו ויוטמעו בכל מקצועות הלימוד.
  המיומנויות החברתיות-רגשיות בכל שכבה הן:
  שכבת ז' – עבודת צוות וניהול למידה עצמאית
  שכבת ח' – חשיבה רפלקטיבית ומשוב והערכה
  שכבת ט' – הצגה בפני קהל ומגוון נקודות מבט
  המיומנויות הקוגניטיביות בכל שכבה הן:
  שכבת ז' – הבנת הנקרא ושאילת שאלות; פיצוח שאלה וניסוח תשובה
  שכבת ח' – השוואה והסקת מסקנות וכתיבתן; כתיבת סיכום
  שכבת ט' – חשיבה ממלילה; כתיבת טיעון
  בשכבה י' – המשך העמקת ההטעמה של המיומנויות שנלמדו בחטיבת הביניים, הן המיומנויות הרגשיות-חברתיות והן המיומנויות הקוגניטיביות.


עקרונות מנחים:

 1. יצירת שפה ערכית בית ספרית.
  בית הספר שם לו למטרה לעודד את השיח הערכי, הסובלני, המכבד כל אדם באשר הוא אדם. הפעילויות הבית הספריות תהיינה קשורות לערכים אלו ותיבחנה לאורם.

2. קשר בין התוכנית הפדגוגית לתכנית החברתית.
התוכנית הפדגוגית תהיה קשורה בקשר הדוק לתכנית החברתית-ערכית, תוך שימת דגש על למידה לצד חוויה, על חיבורים מפרים ומעצימים הן את הלמידה והן את הפן החברתי והערכי.

3. פעילויות חברתיות (כגון סרט, הצגה, ביקור במוזיאון ועוד) יהיו משולבות בשיעורי חינוך, הן בשלב ההכנה לקראת הפעילות והן בשלב העיבוד בעקבות הפעילות.

4. התאמת הפעילות החברתית לערך השכבתי ולגיל התלמידים.