עמוד הבית > אודות תיכון חדש > אורח חיים בית ספרי

אורח חיים בית ספרי – תשפ"ד

about_inner2
באורח החיים של בית הספר מנוסחים העקרונות והכללים המבטאים את השקפת העולם המקובלת בבית הספר, הנגזרים מהחזון הבית ספרי, ומהווים תשתית לקוד ההתנהגות ולאווירה השוררת בו.
מן הראוי שחברי בית הספר, אנשי צוות ותלמידים, ישאפו וידאגו שבמסגרת העשייה היום יומית ימומשו הערכים שבית הספר הציב לעצמו:
בריאות, כבוד האדם, מעורבות, מוגנות, סובלנות, הזכות לחופש ביטוי, הזכות לשיוויון הזדמנויות, הפנמת תרבות יהודית ישראלית ואיכות הסביבה.
ערכים אלה יהוו מרכיב חשוב בתהליכי קבלת ההחלטות ובתהליך החינוכי בבית הספר.
ההנחיות באורח החיים מנוסחות בלשון זכר, מכוונות לתלמידות ולתלמידים כאחד.
המסמך מחייב את כל הבאים בשערי בית הספר.

להורדת המסמך המלא