עמוד הבית > פעילויות חברתיות > לוח פעילויות אוקטובר 2018

פעילויות אוקטובר 2018

03/10/18
יום רביעי

04/10/18
יום חמישי

05/10/18
יום שישי

06/10/18
יום שבת

07/10/18
יום ראשון

08/10/18
יום שני

09/10/18
יום שלישי

10/10/18
יום רביעי

11/10/18
יום חמישי

12/10/18
יום שישי

13/10/18
יום שבת

14/10/18
יום ראשון

16/10/18
יום שלישי

17/10/18
יום רביעי

18/10/18
יום חמישי

21/10/18
יום ראשון

23/10/18
יום שלישי

24/10/18
יום רביעי

יום חמישי

29/10/18
יום שני

31/10/18
יום רביעי