התנ"ך הוא המורשת התרבותית – היסטורית של עם ישראל והבסיס לזהותו היהודית

ספר התנ"ך הוא הספר המפורסם ביותר בעולם והספר המשפיע ביותר על האנושות כולה. התנ"ך הוא יצירת מופת ספרותית ערכית, והוא מאגד בתוכו חוק, מוסר, נבואה, פתגמי חוכמה, שירה ועד המהווים פניני תרבות יהודית. התנ"ך עיצב את העם היהודי והוא משפיע על עמים אחרים ותרבויות אחרות ברחבי העולם.

דוד בן גוריון כתב:
…"חינוך עברי אינו כרוך בלימוד השפה בלבד. חינוך עברי פירוש גם היכולת להעביר את יצירות המופת היהודיות הגדולות של כל הדורות. ראש וראשון הוא, כמובן, התנ"ך. גולת הכותרת של גאונות היצירה היהודית ומקור האמונה ותורת המוסר של עם ישראל. התנ"ך הוא אשר היה מקור הגותם היוצרת לכתביהם של דורות היהודים שבאו אחריו, מסמך הזהות היקר של העם היהודי, בן לוויתם נכל נדודיהם. מה שכונה בפי מישהו "מודל מטלטלת". התנ"ך הוא הספר המוכר ומאריך הימים ביותר בעולם. התנ"ך עודנו יצירתו הגדולה והנעלה ביותר של עם היהודי מבחינה לאומית, היסטורית, דתית ותרבותית, וכן מבחינת המוסר הכלל עולמי. בתנ"ך ימצא כל יהודי, דתי ככופר בעיקר, את מקורותיו, שורשיו ההיסטוריים והמוסריים".

צוות מורי התנ"ך רואה חשיבות גדולה ללמד את התלמידים תנ"ך "רב המכר של כל הזמנים" תוך הצמדות לתוכנית הלימודים ויחד עם זאת מדגישים את גדולתו של התנ"ך כמורה דרך הומניסטי-ערכי לחיים וכמביא מזור לנפשו של האדם,דברים המשתקפים באִמרתו של י' ל' פרץ: "התנ"ך הוא אוצר לאומיותנו ומוסרנו. צריך שהתנ"ך יימצא לא רק בארון של כל יהודי, אלא גם בידו, בלבו ובמוחו". כמו כן, חשובה השוואת התנ"ך לאקטואליה של ימנו ,וכן הידיעה כי אין נקודת מבט אחת בתנ"ך : ייחודו בפלורליזם של רעיונות ודעות.

בחט"ב השעורים מתוקשבים בשיתוף אתר מט"ח. כמו כן, חלק מכיתות ז משתתפים בפרויקט PBL, למידה מבוססת פרויקטים, בה התלמידים יעמיקו בטקסט המקראי דרך חקירת נושא הקשור לסביבתם ועולמם.

"התנ"ך, ספר הילדות של המין האנושי, יהיה תמיד הספר הטוב ביותר לילדותו של כל אדם. אין כל אפשרות להחליף ספר זה בשום ספר אחר".
לב טולסטוי