"הדואג לימים – זורע חיטה
הדואג לשנים – נוטע עצים
הדואג לדורות – מחנך אנשים
הדואג למדינה – מלמד אזרחות"

לימודי האזרחות עוסקים באזרחים, במדינה, במוסדותיה, וביחסי הגומלין בניהם. מקצוע זה ממזג בין מספר תחומי דעת עיוניים; לימודי משפטים, מדעי המדינה, סוציולוגיה, ואף היסטוריה. המיזוג העיוני פותח פתח להרחבת הדעת בסוגיות חברתיות, פוליטיות, ותרבותיות מתוך מטרה לנסות ולהבין טוב יותר את טיב מורכבות החיים החברתיים והציבוריים במדינת ישראל העכשוויות.

"אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל".

משפט זה מסמל יותר מכל את המעבר של הקיבוץ היהודי והיישוב היהודי בארץ ישראל מקהילה בעלת מאפיינים תרבותיים משותפים לחברה אזרחית ריבונית. חברה הלוקחת אחריות על חייה, קובעת יעדים ומתמודדת בדרכים דמוקרטיות לקידום מטרותיה.

אנו, מבקשים לחדד בשיעורי האזרחות את האתגרים המורכבים העומדים בפני מדינת ישראל.

הגדרתה של המדינה כמדינה יהודית וכמדינת העם היהודי אולם בד בבד הגדרתה כמדינה דמוקרטית המחויבת לכלל אזרחיה ללא הבדלי דת גזע ומין, מניבה סתירות, דילמות ובעיקר, אחריות מוסרית ואזרחית.
בעזרת לימודי האזרחות,
אנו שואפים כי תלמידינו ילמדו וישכילו לבחון את המציאות בה אנו חיים תוך נקיטת עמדה חברתית ופוליטית פעילה, מושכלת, ומוסרית.

כחלק מהעמקת המעורבות החברתית והאזרחית, התלמידים נדרשים במהלך השנה להציג עבודת חקר הבודקת סוגיה אזרחית על שלל היבטיה המשפטיים והחברתיים תוך ניסיון להציע פתרון לבעיה העולה מתוך מחקר השטח; ואכן, תלמידנו משנה לשנה מפלאים במעורבות חברתית הולכת וגדלה ומגלים עניין עמוק ומושכל במתרחש במדינה מתוך תחושה של אחריות ואכפתיות.