עמוד הבית > מקצועות הלימוד > חינוך תעבורתי

הנהיגה היא מטלה, המתרחשת במספר רב של סביבות: חברתית, חוקית, חושית, תפקודית, פסיכולוגית, פיזיולוגית ומכנית טכנולוגית.

ההוראה שואפת לשלב את הסביבות הללו ולהפוך אותן לתכנים נלמדים, היוצרים מצד אחד,  "דיון דידקטי משותף" בין המרכיבים הקוגניטיביים ומהצד השני, מנטרלים גורמי הגבלה אמוציונאליים.

מטרות התכנית

  • פיתוח חשיבה רציונלית כבסיס לקבלת החלטות נכונות בהתנהגות תעבורתית
  • פיתוח היכולת לנטרל גורמים המגבילים רגשית בנהיגה
  • הקניית ידע רלוונטי לנוסע ברכב כדי שישתתף בתהליך קבלת החלטות.

ההוראה מתמקדת בלמידה פעילה היוצרת דינמיקה בין הלומדים והתמודדות לוגית במצבי תעבורה שונים.

נושאים לדוגמה:

שפה ותקשורת בתעבורה,
הדרך והסביבה,
התאמת מהירות,
עייפות בנהיגה,
שליטה ברכב,
הכנה למבחן רישוי ועוד.

בסיום הסמסטר התלמידים נבחנים בבחינת התיאוריה מטעם משרד הרישוי ובאחריותו.