עמוד הבית > חינוך חברתי > פעילות לפי שכבות > פעילויות חברתיות בחטיבה העליונה

תוכנית חברתית – שכבה י'
אוכלוסייה – עולים ומהגרים | ערך –  אחריות

 

סדנאות סקרנות חברתית:
סדנאות בנושא סקרנות חברתית וחיים משותפים בחברה הישראלית שיועברו ע"י מחנכי הכיתות לאורך השנה.

סדנה א' – ערך הסקרנות: חשיבות הסקרנות בחיינו בתחומים שונים. האם יש סכנות בסקרנות?
סדנה ב' – מהי סקרנות חברתית: חשיפה למגוון של קבוצות הקיימות בחברה הישראלית. מי מעורר בי סקרנות ומי לא, ומדוע?
סדנה ג' – מפגש עם אוכלוסיות המסקרנות את התלמידים

 

תכנית רגשית חברתית - שכבה י'

 


תוכנית חברתית – שכבה י"א
אוכלוסייה – החברה הערבית | ערך – דמוקרטיה

סדנאות סקרנות חברתית:
סדנאות בנושא סקרנות חברתית וחיים משותפים בחברה הישראלית שיועברו ע"י מחנכי הכיתות שעה בשבוע.

סדנה א' – ערך הסקרנות: חשיבות הסקרנות בחיינו בתחומים שונים. האם יש סכנות בסקרנות?

סדנה ב' – מהי סקרנות חברתית: חשיפה למגוון של קבוצות הקיימות בחברה הישראלית. מי מעורר בי סקרנות ומי לא, ומדוע?

סדנה ג' – מפגש עם אוכלוסיות המסקרנות את התלמידים

 

 תכנית רגשית חברתית - שכבה י"א

 


תוכנית חברתית – שכבה י"ב
אוכלוסייה – החברה הדתית | ערך – מעורבות אזרחית

סדנאות אקטיביזם:
סדנאות בנושא אקטיביזם וחיים משותפים בחברה הישראלית שיועברו ע"י מחנכי הכיתות לאורך השנה.

סדנה א' – מהו אקטיביזם: היכרות עם המושג "אקטיביזם" והצגת גילויים שונים של אקטיביזם חברתי.
סדנה ב' – בירור אישי – מה מעניין אותי לשנות? בירור עמדות התלמידים לגבי התמודדות מול אי צדק והבנת חשיבות הפעולה האקטיביסטית.
סדנה ג' – גם אנחנו יכולים לעשות שינוי! יצירת תחושת מסוגלות. התגברות על מחסום הגיל והתפיסה של החברה את הגיל.

 

 תכנית רגשית חברתית - שכבה י"ב