"עם שאינו יודע את עברו, ההווה שלו דל, ועתידו לוט בערפל".
יגאל אלון

חטיבת הביניים

תלמידי חטיבת הביניים יערכו היכרות, ילמדו ויפנימו את הרקע התרבותי, הפוליטי והכלכלי של אירופה והמזה"ת, מימי הביניים (במאה השישית) ועד העת החדשה (ראשית המאה ה-20) תוך רכישת מיומנויות של ניתוח טקסטים, פיצוח שאלות והפקת מידע מתוך תמונות ומפות.

במהלך הלימודים ישולבו מצגות וסרטים.

נושאי הלימוד המרכזיים בחטיבת הביניים הינם:

א.      לידת אירופה הנוצרית והפיאודליזם.
ב.      צמיחת הערים
ג.       לידת האסלאם והאימפריה המוסלמית.
ד.      מסעות הצלב
ה.      הרנסנס
ו.        מסעות ותגליות
ז.       עידן המהפכות – הצרפתית, התעשייתית וסוציאליזם.
ח.      האימפריאליזם
ט.      מלחמת העולם הראשונה
י.        הדמוקרטיות הוותיקות בשנות מבחן.
יא.        ארץ ישראל בין שתי מלחמות עולם.

שלישי אקדמי

תלמידי כתות ז' וח'  יתנסו  בקורסים רב תחומיים בהיסטוריה, במסגרתם יחשפו למגוון נושאים משמעותיים, שאינם בתוכנית הלימודים המסורתית, מתוך מטרה ליצור סקרנות והתעניינות אינטלקטואלית.

הקורסים יעסקו בארה"ב ובסין.

הלימודים יתובלו בסרטים, מצגות, מרצים אורחים וסדנאות.

הקורסים יוערכו באמצעות הערכה חלופית.

חטיבה עליונה

תלמידי החטיבה העליונה, ילמדו  בכתה י'  שני נושאים:  בחלקה הראשון של השנה, יעמיקו בנושא "הלאומיות", הלאומיות באירופה במאה ה-19 והתעוררות התנועה הציונית. לאחר מכן, ילמדו את הנושא "טוטליטריות ושואה".

התלמידים יתבקשו להכין עבודה בה יראיינו ניצולי שואה ויתעדו את קורותיהם.

ציון העבודה יהווה 30% מהציון בהיסטוריה בתעודת הבגרות.

בשכבת יא' ילמדו  שני  נושאים:   "בונים מדינה במזרח התיכון",  ו "ממדינת מקדש לעם הספר". נושא העוסק בתקופת בית שני.

בחינת הבגרות:

בחינת הבגרות תתקיים בכתה י"א ותכלול את הנושאים שנלמדו הן בכתה י' והן בכתה י"א. (פרט לנושא "טוטליטריות ושואה")

מטרת צוות המורים היא לעורר עניין, סקרנות, חשיבה ושאילת שאלות שתוביל למחקרים בעתיד.

במהלך הלימודים ישולבו מצגות וסרטים.  התלמידים  ילמדו לנתח קטעי מקור, ופיתוח חשיבה ביקורתית.

היסטוריה מורחב

ניתן ללמוד היסטוריה בהיקף 5 יח"ל.

תוכנית הלימודים תכלול שני נושאים:-

תולדות ארה"ב – כיצד הפכה ארה"ב, הצעירה שבאומות העולם המערבי, להיות במעמד של מעצמת על? נכיר תהליך היווצרותה של אומה חדשה שהתהוותה מתוך תהליכי הגירה והתיישבות והגיעה לעוצמה אידאולוגית, כלכלית ופוליטית במאה העשרים.

תולדות סין – היכרות עם שרשרת האירועים ההיסטוריים הקשורים במפגש בין סין והעולם הרחב מאז פרוץ מלחמת האופיום ועד עלייתם של יורשי מאו צהטונג.

בתקופה זו נפרצה החומה הסינית ומעצמות המערב, רוסיה ויפן החלו להשתלט על חלקים ממנה. התלמידים ילמדו כיצד סין הפכה מקיסרות למדינה קומוניסטית.