במסגרת הלימודים במגמה, התלמידים יפתחו הבנה מעמיקה בעולם האינטרנט.

הלימודים יתקיימו במעבדת מחשבים, עם ציוד תקשורת וסימולטורים המדמים ניהול
מערכות. דגש בפיתוח מיומנויות והקניית ניסיון מעשי, במגוון תחומים הבאים:
• תכנון הקמה ותחזוקת רשת, מקומית וגלובלית.
• רקע בתשתיות, פתרון תקלות בסיסיות.
• הקמת חוות שרתי אינטרנט, דוא״ל ועוד.
• ניהול מערכות תקשורת ומערכות אבטחה.
בנוסף יחשפו לסוגיות הקשורות לאבטחת-מידע ברשת מקומית, לרבות הגדרות ציוד אבטחת מידע Firewall , ניהול הרשאות משתמשים, Port security ותעבורת מידע באמצעות
.Access list

מתכונת הלימודים

כיתה י׳
הכרת המחשב, עקרונות תקשורת נתונים, ציוד תקשורת, עבודה עם סימולטור בסביב
מעבדה; המדמה עבודה על ציוד בארגונים קטנים וגדולים.
הערכה על ידי בחינה פנימית, ברמת 2 יחידות לימוד.

כיתה י״א
יישום עקרונות תקשורת נתונים באמצעות ביצוע הגדרות בציוד התקשורת, התנסות מעשית בהגנה מפני חדירות שאינן מורשות לרשת מקומית.
הערכה על-ידי בחינת בגרות ארצית ברמת 3 יחידות לימוד, מאפשרת השלמה ל 5- יח״ל מקצוע מוגבר.

כיתה י״ב
תכנון וביצוע פרויקט מסכם בהנחיה ולווי מלא של המורה, הדמיה של הקמת תשתית תקשורת וציוד בחברה כלשהי לבחירתה, תיעוד כל המהלך בחוברת פרויקט והצגתו בסביבה וירטואלית.
הערכה על ידי בוחן חיצוני של עבודת גמר ברמת 3 יחידות לימוד או ברמת פרויקט 5 יח״ל.

דרישת קדם והתאמה

למקצוע התקשוב, המקנה ידע תיאורטי ומעשי, מתאים קהל התלמידים והתלמידות כאחד – הרואים את עתידם בחזית עולם הטכנולוגיה וההייטק. נדרש רקע בסיסי בחשבון ואנגלית.