מתמטיקה היא תחום דעת העוסק במושגים כגון כמות, מבנה, מרחב ושינוי. יש המציגים אותה כמדע של דפוסים (תבניות משותפות) וטוענים כי המתמטיקאים מחפשים דפוסים במספרים, במרחב, במדע, במחשבים ובהפשטות דמיוניות.

המתמטיקה התפתחה ממנייה, חישוב ומדידה ומהמחקר השיטתי של צורות ותנועה של עצמים מוחשיים. הידע והשימוש במתמטיקה בסיסית היוו תמיד חלק טבעי וחיוני בחיי האדם והקבוצה. ניתן למצוא שכלולים של הרעיונות הבסיסיים בטקסטים המתמטיים שהגו המצרים, הבבלים, ההודים, הסינים, היוונים והמוסלמים. כבר בשלב מוקדם בלטו שלושה מאפיינים המלווים את המתמטיקה עד היום:

הפשטה:

אף שמקורם של חלק מן העצמים המתמטיים בעולם הממשי, הדיון המתמטי בהם כרוך בהפשטה ניכרת.

הכללה:

המתמטיקה בוחנת את עצמיה המופשטים בראייה רחבה, תוך חיפוש מאפיינים כלליים שלהם.

הוכחה:

כל טענה מתמטית יש להוכיח, כלומר לנמק את נכונות הטענה באמצעות סדרה של כללי היסק. המתמטיקאי מעלה השערות חדשות, שאת אמיתותן עליו לבסס באמצעות הוכחות פורמליות דדוקטיביות הנובעות מתוך אקסיומות (הנחות יסוד שקובעים כי הן נכונות) והגדרות שנבחרו בהתאם.

המתמטיקה משמשת כלי חיוני בתחומים רבים ובכלל זה במדעי הטבע, בהנדסה, ברפואה ואף במדעי החברה כגון כלכלה ופסיכולוגיה.

מתמטיקה בתיכון חדש

בתיכון חדש אנו פועלים לעידוד לימוד מקצוע המתמטיקה וההתמחות בו בהוראה חווייתית ומעשירה על ידי:

  • הוראת מתמטיקה בשילוב כלים מתוקשבים בשיעור בכיתה והן כעזר בשיעורי הבית (ראו מיזם "שיעורטונים-מתמטיים" בהמשך) .
  • "עתודה מדעית טכנולוגית"- הפעלת מסלול הצטיינות ששם לו למטרה את הכפלת מספר הניגשים לבגרות במתמטיקה ופיסיקה ברמת 5 יח"ל. תלמידים מתאימים מאותרים כבר בכיתה ז' והם זוכים ל- 6 שעות שבועיות נוספות במתמטיקה מחשבים ופיסיקה עד לכיתה יב'.
  • מתן הזדמנויות חוזרות לתלמידים המעוניינים ללמוד בקבוצות הלימוד הגבוהות הן בחטיבה הצעירה והן בחטיבה הגבוהה (4 ו-5 יח"ל).
  • יצירת סביבת לימוד מתאימה לתלמידים מתקשים – קבוצות לימוד קטנות יותר.
  • מערך עזרה פרטנית לתלמידים
  • הדרכה ליווי ותמיכה בתלמידים מצטיינים המעוניינים להתקבל לתוכניות מיוחדות כדוגמת תוכנית בר-אילן או אוניברסיטת ת"א.

"שיעורטונים מתמטיים"

צוות המורים למתמטיקה עושה שימוש נרחב באתר "שיעורטונים-מתמטיים" (www.shiurton.co.il) אותו הגה ויצר אלי נצר שהינו מורה למתמטיקה בתיכון חדש. אלי נצר זכה השנה בפרס רקנאטי-צ'ייס-רש"י ליזמות חברתית עבור מיזם זה.

הצוות נעזר בתכני האתר כהשלמה ותגבור לשיעורי המתמטיקה בכיתה. האתר מכיל מאות סירטונים קצרים, אשר כל אחד מהם דן בנושא/בעיה מתמטית ספציפית, תוך שימוש באפליקציות מגוונות לצורך המחשה.

הסרטונים מאפשרים לכל תלמיד התקדמות אישית לפי הקצב האישי שלו. תגובות התלמידים נלהבות.

צוות מורי המתמטיקה בבית הספר הינו צוות מוביל הכולל מורים וותיקים עם ניסיון רב בהוראת המקצוע לצד מורים צעירים מצטיינים חדורי מוטיבציה. אחדים מהמורים בצוות הינם ידועי שם בתחומם ברמה ארצית. לדוגמא, מר אבינועם מור המלמד בחטיבה העליונה, שלו נסיון מוצלח של קרוב ל-30 שנה בהוראת המקצוע. אבינועם מור הינו גם מחברם של מספר ספרי הכנה לבגרות המיועדים לנבחנים ב-5 יח"ל במתמטיקה.

הצוות שם לו לדגל את קידומו האישי של כל לומד בהתאם ליכולותיו ופועל לקראת מטרה נעלה זו.