עמוד הבית > פרויקטים ומיזמים > אקדמיה בתיכון

תכנית המאפשרת שילוב לימודים אקדמיים במסגרת האוניברסיטה הפתוחה במהלך שנות התיכון.

התכנית מאפשרת המרת בחינות בגרות בקורסים אקדמיים ואף מזכה בצבירת נקודות זכות אקדמיות בדרך לתואר אוניברסיטאי. התכנית מציעה מגוון מסלולים בתחומי הרוח, החברה והמדעים המדויקים.
במסגרת התכנית ניתן יהיה, במקצועות מסוימים, להמיר למידה בביה"ס והיבחנות בבחינות בגרות, בלמידה בקורסים אקדמיים והיבחנות על הנלמד בהם.

הקורסים האקדמיים יילמדו במסגרת מוסדות אקדמיים ויזכו את התלמידים בציון בתעודת הבגרות ובאקרדיטציה אקדמית לקראת תואר ראשון. לכל ציון של קורס אקדמי המופיע בטבלות ההמרות יתווספו 8 נקודות לחישוב הציון הסופי בתעודת הבגרות.

התכנית תתקיים באוניברסיטת ת"א במהלך שנת הלימודים האקדמית. ימי הלימוד ישתנו בהתאם למסלולים השונים.