"ניסויים מוסיפים לידע, אמונה עיוורת מוליכה לטעות"
פראנצ'סקו רדי 1697-1626.

מדעים במאה העשרים ואחת

תחום המדעים ממלא תפקיד מרכזי בהתפתחות האנושות במאה ה-21. האתגרים העומדים בפני המין האנושי הולכים ונעשים קשים יותר: כיצד לשמר מערכות אקולוגיות הנמצאות בסכנת הכחדה? כיצד לספק מזון ואנרגיה לאוכלוסיה העצומה שעל כוכב הלכת שלנו? כיצד להעניק בריאות ואיכות חיים למי שחולה במחלות קשות ולוקה בפגמים גנטיים? במקביל, המדענים מפתחים כלי מחקר מיוחדים, מתוחכמים מעבר לכל דמיון, על מנת להתמודד עם הבעיות המאיימות האלה, שנראו בעבר חסרות פתרון.
בלימודי מדעים רוכשים ידע מקיף ומעמיק בכל הענפים השונים והמרתקים – כימיה, ביוכימיה, פיזיקה,ביופיזיקה, ביולוגיה, גנטיקה, אקולוגיה, מדעי הצמח, מיקרוביולוגיה, ביוטכנולוגיה, ננוטכנולוגיה ועוד. תלמידי המדעים היום יהיו המדענים שיתמודדו עם אתגרי המחר, ירחיבו את גבולות הידע המדעי, ואף יגדירו מחדש את מהות החיים עבור הדורות הבאים.

הייעוד שלנו

בלימודי המדעים אנו חותרים להעניק ידע וחינוך מדעי, המבוססים על המחקר המודרני והעדכני. מלבד העברה של ידע, אנו שואפים לעורר את סקרנותם של התלמידים ולטפח את צמיחתם האינטלקטואלית והתרבותית. אנו מנסים לקדם את היכולת הטכנית של התלמידים בעבודת המעבדה ובמחקר השדה, את כושר הניתוח הביקורתי של מידע מדעי, את המיומנות לפתרון בעיות ואת המודעות לשימור הסביבה.

התחומים הנלמדים

התחומים השונים הנלמדים מחולקים למספר קטגוריות עיקריות : מדעי החומר- כימיה, מדעי החיים ביולוגיה ופיסיקה. בכל תחום מודגשות ההבנה הבסיסית של תהליכים שונים, וכן ההשלכות על בריאות האדם ורווחתו.

איך לומדים אצלנו?

הלמידה מתקיימת בקבוצות למידה הטרוגניות, בכיתה ובמעבדות. מעבדות הביולוגיה והכימיה מצוידות במיקרוסקופים משוכללים, מכשירי מדידה ומודלים. ציוד אורקולי תומך בלמידה זו.
הוראת המדעים משלבת הזדמנויות לפיתוח מיומנויות תקשוב באמצעות הילקוט הדיגיטלי של מט"ח, בפעילויות אינטראקטיביות בעצמי למידה, במטלות חקירה ודיונים ברשת, במיומנויות מידענות, באיתור ואיסוף מידע ברשת האינטרנט.
בסיורים לימודיים אנו מדגישים את הלמידה החוץ כיתתית. כך אנו מגוונים את דרכי הלמידה ומובילים ללמידה השונה באופן מהותי מהלמידה בכיתה הן בהיותה אירוע חד-פעמי והן במורכבות החוויה, הכוללת פן חושי, רגשי, אסתטי ואינטלקטואלי. עצם השינוי בסביבת הלמידה מוביל להגברת העניין במדע.

אז רק רצינו שתדעו ש…

star_prizeבשנת תשע"ב ממוצע ציוני המיצ"ב (חיצוני) במדעים היה הגבוה ביותר בעיר תל אביב.

star_prizeבשנת תשע"ה תלמידינו זכו בהצטיינות יתירה בעבודת חקר בביולוגיה בתחרות עירונית.